4 dôvody, prečo by ste mali implementovať klastre kľúčových slov do svojej stratégie SEO

4 dôvody, prečo by ste mali implementovať klastre kľúčových slov do svojej stratégie SEO
Alex Williams
Alex Williams
Freelance Writer at WilliamsTechCopy

Prax zamerania a optimalizácie webovej stránky na niekoľko kľúčových slov sa rýchlo stáva zastaranou. Google a ďalšie vyhľadávače sú každým dňom čoraz zručnejšie v chápaní ľudského jazyka a zámerov pri vyhľadávaní. Napríklad spoločnosť Google teraz kladie väčší dôraz na spracovanie prirodzeného jazyka (NLP) a všetky snahy zameriava na hlbšie pochopenie vzájomných vzťahov medzi obsahom na stránke. V dôsledku toho už nestačí optimalizovať obsah na jedno kľúčové slovo.

Keďže možnosti spoločnosti Google (NLP) sa neustále zlepšujú, musí sa zlepšiť aj naša stratégia on-page SEO, aby odrážala tento pokrok vo vyhľadávaní. Preto sa odvetvie SEO presunulo na zoskupovanie kľúčových slov, aby sa optimalizácia na stránke vyrovnala a udržala krok s technologickým pokrokom spoločnosti Google.

Čo je to však zhlukovanie kľúčových slov a ako vdýchne život novému aj existujúcemu obsahu na vašej stránke? V tomto článku vám vysvetlíme, čo sú klastre kľúčových slov a ako vám ich štruktúrovanie na webovej stránke môže pomôcť zvýšiť organickú návštevnosť z vyhľadávačov a rozvíjať vaše podnikanie.

Čo sú klastre kľúčových slov?

Zjednodušene povedané, zhluky kľúčových slov/témy (známe aj ako zoskupenia kľúčových slov) sú skupinou podobných dopytov a kľúčových slov, ktoré predstavujú vyhľadávania s podobným zámerom spotrebiteľov. Tieto výrazy alebo frázy majú podobný alebo takmer podobný význam a zámer.

Napríklad "bezpečnostná kamera", "bezpečnostná kamera pre domácnosť" a "bezpečnostný kamerový systém" nie sú nič iné ako podobné kľúčové frázy s podobným zámerom, ktoré používajú vyhľadávači Google, ktorí chcú kúpiť bezpečnostnú kameru.

Serpstat Keyword Clustering

Skupiny kľúčových slov si môžete predstaviť ako viacero kľúčov na jednom zväzku kľúčov, kde zväzok kľúčov je váš obsah a kľúčové slová/frázy sú vaše kľúče.

Používatelia len zriedkavo hľadajú produkty, služby alebo odpovede na svoje otázky pomocou rovnakých výrazov. Takže za predpokladu, že vaša značka sa zaoberá bezpečnostnými kamerami, umiestnenie len na prvé kľúčové slovo obmedzí váš podiel na trhu pre ostatné kľúčové slová v zhluku.

Google zvyčajne aj tak zaraďuje vaše webové stránky na viacero kľúčových slov. Používanie modelu zhluku kľúčových slov je skvelý spôsob, ako strategicky zabezpečiť, aby Google zaradil vaše stránky na najrelevantnejšie kľúčové slová v odvetví a výrazy, ktoré vaša cieľová skupina pri vyhľadávaní používa najčastejšie.

4 výhody zhlukovania kľúčových slov

Ak chcete maximalizovať výhody zhlukovania kľúčových slov, mali by ste si najprv uvedomiť, že si vyžaduje veľa času a zdrojov a nie je to prístup, ktorý by zo dňa na deň priniesol úspech vašej marketingovej stratégii. Ak chcete byť úspešní, budete musieť vykonať podrobný prieskum kľúčových slov, publikovať množstvo obsahu a investovať viac do svojho úsilia v oblasti SEO.

Takisto je nevyhnutné mať skúsený marketingový tím a používať vysokokvalitný softvér na riadenie projektov a spoluprácu pri realizácii kampaní SEO. Okrem nástrojov na spoluprácu musí byť softvér vybavený funkciami, ako je výskum kľúčových slov a odporúčania na zoskupovanie kľúčových slov, aby ste mohli vytvoriť komplexnú stratégiu kľúčových slov.

Vzhľadom na to uvádzame niektoré z kľúčových výhod zhlukovania kľúčových slov:

Vyššia organická návštevnosť

Preč sú časy, keď techniky on-page SEO zahŕňali optimalizáciu každej vstupnej stránky vašej webovej lokality pre jedno kľúčové slovo. Dnes optimalizácia na jedno kľúčové slovo obmedzuje potenciál vašej webovej stránky generovať organickú návštevnosť.

Pomocou zoskupovania kľúčových slov sa môžete zamerať na viacero súvisiacich dlhých a krátkych kľúčových slov namiesto jedného, čím zvýšite počet zobrazení vo výsledkoch vyhľadávania (SERP). Vyhľadávač tak bude vnímať vaše stránky ako relevantnejšie, čo pomôže vašej webovej lokalite získať vyššie pozície.

Okrem toho vám to umožní superplánovanie obsahu. Prinúti vás to totiž premýšľať o lepších spôsoboch štruktúrovania webovej stránky na základe zhlukov kľúčových slov a ich relevantnosti pre vaše publikum. Z dlhodobého hľadiska to uľahčuje identifikáciu menej konkurenčných kľúčových slov s vysokou konverziou, na ktoré sa môžete zamerať a ktoré vám pomôžu posilniť autoritu vášho webu a pritiahnuť viac návštevníkov.

Je ťažšie získať dynamiku s vysoko konkurenčným kľúčovým slovom, najmä ak práve začínate. Je lepšie začať tým, že sa zameriate na tvorbu obsahu na vedľajšie témy, ktoré úzko súvisia s vašou hlavnou témou - pri nich budete čeliť menšej konkurencii - a pomôžete tak etablovať svoju stránku vo vyhľadávači.

Ďalším spôsobom, ako zlepšiť organickú návštevnosť vašej webovej stránky, je povzbudiť klientov, aby zanechali recenzie o svojich skúsenostiach na vašom firemnom profile v službe Google. Recenzie Google zohrávajú obrovskú úlohu v lokálnej SEO, budujú dôveru zákazníkov a pomáhajú prilákať viac návštevníkov a zvýšiť návštevnosť vášho podniku. Keďže viac ako 70 % zákazníkov by zanechalo recenziu len vtedy, ak by boli priamo požiadaní, musíte byť proaktívni, aby ste presvedčili kupujúcich, aby konali.

Rýchlejšie zlepšenie umiestnenia v SERPS

V roku 2007 spoločnosť Google klasifikovala najmenej 25 % všetkých vyhľadávaní zadaných do jej vyhľadávacieho poľa ako "nové" a nikdy predtým nevidené. Toto číslo sa následne znížilo a od roku 2013 až doteraz 15 % všetkých dopytov zadaných do vyhľadávacieho poľa vyhľadávača považuje spoločnosť Google za "nové" a nikdy predtým nevidené.

Používanie zhlukov kľúčových slov diverzifikuje potenciál vyhľadávania a uľahčuje vyhľadávaču pochopiť váš obsah a zobraziť ho v SERP pre všetky potenciálne nové kľúčové slová.

Pozrime sa opäť na príklad s bezpečnostnými kamerami. Ak budete optimalizovať len pre kľúčové slovo "bezpečnostné kamery", stratíte šancu na zisk pre kľúčové slová "bezpečnostná kamera pre domácnosť" a "bezpečnostný kamerový systém".

Similar search intent for “security camera system” and “security camera for home” on SERPs

Viac príležitostí na interné prepojenie

Vaša webová stránka je ako veľký zámok, ktorého miestnosti a priestory sú navzájom prepojené. A rovnako ako dom, aj vnútorný dizajn a architektúra vašej webovej stránky sú veľmi dôležité. Interné odkazy sú ako dvere z jednej stránky na druhú.

Google má rád, keď je dverí dostatok a keď sú logické a ľahko sa na ne nadväzuje. Čitatelia aj prehľadávače vyhľadávača totiž ľahšie nájdu váš obsah.

Algoritmus Google sa neustále zlepšuje, aby poskytoval vyhľadávačom čo najrelevantnejšie výsledky. Medzi tieto úpravy patrí penalizácia príliš irelevantných vnútorných spojení a interpretácia konverzačných požiadaviek ako myšlienok, a nie doslovných kľúčových slov.

Pilierová stránka je rozsiahla stránka so zdrojmi, ktorá poskytuje podrobné pokrytie primárnej témy a odkazy na vysokokvalitné informácie vypracované pre podporné podtémy. To uľahčuje spotrebiteľom nájsť relevantný a správny obsah, ktorý požadujú, a zjednodušuje proces prechádzania webových prehľadávačov, aby pochopili a prepojili témy na vašej webovej lokalite.

Používanie zhlukov kľúčových slov vytvára neobmedzené možnosti interného prepojenia. A to so sebou prináša neobmedzené výhody, ktoré zahŕňajú:

 • Zlepšuje indexáciu webových stránok.
 • Prehľadávače vyhľadávačov sledujú odkazy, aby našli a indexovali stránky vášho webu. Interné prepojenia pomáhajú prehľadávačom ľahko nájsť, kategorizovať a indexovať váš obsah.
 • Pomáha pri navigácii na webovej lokalite. 
 • Správne interné odkazy pomáhajú čerstvým a hĺbkovým prehľadávacím robotom ľahko sa orientovať na vašej webovej lokalite, čo vás môže dostať na ich stranu a získať vám nejaké odmeny.
 • Zvyšuje potenciál stránok s hlbokým obsahom na získavanie spätných odkazov.
 • Vypracovanie dobre premyslenej stratégie interných odkazov môže zvýšiť potenciál vašej stránky a vášho obsahu zarábať odkazovú šťavu. To sa dosiahne poskytnutím explicitných ciest kliknutia a indexácie na vašej webovej lokalite, ktoré zvyšujú prioritu prehľadávania vašej lokality prostredníctvom lepšej distribúcie odkazov.
 • Zvyšuje autoritu a silu hodnotenia pre všetky stránky na vašom webe.
 • Algoritmus vyhľadávača využíva na určenie hodnoty vášho obsahu podstatne zložitejšiu metódu ako tok link juice. Interné prepojenie je jednou z kľúčových vecí, ktoré pomáhajú robotom považovať váš obsah za hodnotný. Ak je vaša webová lokalita dobre štruktúrovaná a indexovaná, môžete dosiahnuť vysoké umiestnenie v SERP bez toho, aby ste sa spoliehali len na link juice.
 • Interné odkazy s dobre zvolenými textami kotiev zvyšujú hodnotu odkazov. 
 • Keďže interné odkazy sú reťazcom kódu HTML, ktorý spája jednu webovú stránku s druhou, sú hodnotnejšie ako navigačné alebo obrázkové texty. Pridanie kľúčového slova do textu kotvy môže hodnotu ešte zvýšiť.
 • Ponúka návštevníkom webu väčšiu hodnotu.
 • Používanie zhlukov kľúčových slov je nielen dôležitou technikou SEO, ale poskytuje aj veľkú hodnotu návštevníkom webu. Keď väčšina návštevníkov skúma určitú tému, často vyhľadáva ďalšie stránky s doplňujúcimi informáciami. Používatelia, ktorí ocenia váš materiál, strávia viac času čítaním ďalších vašich diel.
The benefits of internal linking

Budovanie odbornosti a tematickej autority vo vašej priemyselnej nike

Aby obsah dosiahol aktuálnu autoritu, musí byť schopný ovplyvniť názor alebo myslenie publika, čo sa dosiahne len vtedy, ak obsah zdieľa presvedčivé argumenty a silné dôkazy.

Aby stránka dosiahla aktuálnu autoritu, musí mať určitú autoritu nad skupinou myšlienok alebo výklenkom, a nie skutočný vplyv nad jednou myšlienkou alebo oblasťou. Podľa tohto relatívne nového pojmu sa webové stránky s hodnotným a relevantným materiálom umiestňujú vo výsledkoch vyhľadávania Google vyššie ako tie s irelevantným obsahom.

Povedzme, že máte napríklad stránku o ružových bábikách Barbie na webovej lokalite, ktorá sa zaoberá všetkým, čo súvisí s bábikami Barbie. V rovnakom čase má iná značka podobnú stránku o ružových bábikách Barbie, ale stránka je na webovej lokalite o kozmetických výrobkoch.

Za predpokladu, že predávate bábiky Barbie a nie výrobky ružovej farby, má vaša webová stránka vyššiu tematickú autoritu.

Je to preto, že hoci stránka o kozmetických výrobkoch môže mať skvelú stránku o ružových bábikách Barbie, nič nesignalizuje vyhľadávaču ani čitateľom, že má rozsiahle znalosti o týchto bábikách. Na druhej strane, vaša webová lokalita má aktuálnu autoritu v oblasti bábik Barbie a mohla by sa ľahko stať jednotným miestom pre všetky bábiky, či už sa čitateľ chce dozvedieť o ružových alebo oranžových bábikách Barbie.

Skrátka, zhluky kľúčových slov vám môžu pomôcť vytvárať vysokokvalitný obsah na konkrétnu tému. Takže vždy, keď budú čitatelia hľadať informácie alebo relevantné stránky, na ktoré by mohli odkázať, budete tam, kam pôjdu.

Lepšie umiestnenie pre dlhé a krátke kľúčové slová

Samostatné marketingové stratégie na kľúčové slová patria minulosti. Používanie zhlukov kľúčových slov s dobrou kombináciou long-tailových a short-tailových kľúčových slov zvyšuje vaše šance na umiestnenie pre kľúčové slová, ktoré môžu byť samostatne ťažko zvládnuteľné.

S postupom času sa napríklad techniky dlhých chvostových kľúčových slov stávajú pre SEO čoraz dôležitejšie. Vyplýva to z dôrazu, ktorý Google kladie na používateľskú skúsenosť a zámer, z nárastu konverzačného vyhľadávania a z nástupu aplikácií, ako je napríklad hlasové vyhľadávanie.

Pomocou zhlukov sa môžete umiestniť na rôzne long-tail a short-tail kľúčové slová namiesto toho, aby ste sa zameriavali na niekoľko vyhľadávacích dotazov samostatne, čo následne zvyšuje konverzie a príjmy vašej spoločnosti.

Napríklad tu je podnik, ktorý sa týmto obsahom pravdepodobne zameriava na viacero kľúčových slov. Umiestňuje sa na prvom mieste na kľúčové frázy "content brief" aj "what is a content brief".

Ranks first for both “content brief” and “what is a content brief” keyphrases.

Tu sa dozviete, ako môžete zvýšiť svoje šance na vyššie umiestnenie pre dlhé aj krátke kľúčové slová:

 • Nezamerajte sa na niekoľko hlavných kľúčových slov. Namiesto toho do všetkých častí obsahu vždy zahrňte dobrú kombináciu long-tail a short-tail kľúčových slov.
 • Uistite sa, že ste úplne pochopili dôvod alebo zámer používateľa každého konkrétneho kľúčového slova, aby ste mohli svoj obsah prispôsobiť tomuto zámeru.
 • Google stále kontroluje, či je kľúčové slovo zadané do vyhľadávacieho poľa dobre rozložené v obsahu. Uistite sa, že kľúčové slová sú zahrnuté v nadpisoch, tagu H1, meta popise a dokonca aj v textoch alt obrázkov.
 • Uistite sa, že máte dobrú architektúru interných odkazov medzi svojimi stránkami pilierov a stránkami klastrov.

Ako vytvoriť klastre kľúčových slov a tém

Vytvorenie klastra kľúčových slov si vyžaduje rozsiahly prieskum kľúčových slov a strategické zacielenie na vybrané kľúčové slová. Musíte pochopiť svoju cieľovú skupinu a typy vyhľadávacích fráz, ktoré používajú na hľadanie podobných odpovedí, služieb alebo produktov.

Tu je sprievodca krok za krokom, ako vykonať zhlukovanie kľúčových slov a úspešne vybudovať obsahovú stratégiu na základe zhlukov:

Krok 1: Vytvorte zoznam kľúčových slov

Skôr ako začnete cielene vyhľadávať kľúčové slová, musíte najprv vykonať prieskum kľúčových slov - a to hojne.

Na začiatok si premyslite hlavné kľúčové slovo, na ktoré chcete, aby sa vaša stránka umiestnila. Povedzme napríklad, že vaša firma je značka elektronického obchodu, ktorá predáva dámsku bežeckú obuv. Príkladom hlavného kľúčového slova, na ktoré sa môžete umiestniť, by bolo "bežecká obuv pre ženy".

Po určení hlavného kľúčového slova identifikujte všetky možné podtémy, dlhé chvostové frázy, pilierové témy, synonymá a variácie okolo tohto kľúčového slova.

Zvážte aj kontrolu toho, na ktoré kľúčové slová sa umiestňujú vaši konkurenti, aby ste zistili, ktoré sú vo vašom odvetví najpopulárnejšie. Cieľom je zistiť, ktoré výrazy sú hodnotnejšie a majú najvyšší konverzný potenciál.

Na začiatok uvádzame otázky, ktoré by ste si mali položiť pri prieskume kľúčových slov:

 • Čo predávam?
 • Aké problémy potrebuje vyriešiť moja cieľová skupina?
 • Na základe čoho by si potenciálni zákazníci vybrali moju webovú lokalitu namiesto iných podobných?
 • Na akú demografickú skupinu zákazníkov sa zameriavam?
 • Ak by som bol úplne nový zákazník, aké výrazy by som zadal a vyhľadal v službe Google, aby som našiel svoje výrobky alebo služby?
 • Mám nejaký existujúci obsah, ktorý odpovedá na najčastejšie otázky mojich potenciálnych zákazníkov?

Keď máte rýchly zoznam hlavných kľúčových slov, na ktoré sa chcete zamerať, môžete použiť nástroj na kľúčové slová na identifikáciu ďalších potenciálnych kľúčových slov.

Krok 2: Na analýzu kľúčových slov použite nástroj na výskum kľúčových slov

Ďalej použite spoľahlivý nástroj na výskum kľúčových slov, aby ste zistili, ktoré z kľúčových slov, ktoré ste uviedli v zozname, sú hodnotné a majú potenciál priniesť návštevnosť na vaše webové stránky.

Serpstat Keyword Research Tools

Existuje mnoho spôsobov, ako zaznamenať výsledky vášho výskumu. V závislosti od nástroja na výskum kľúčových slov je najjednoduchšie stiahnuť údaje vo forme tabuľky.

Tu je uvedený príklad:

Example

Pri správnom postupe vám rozsiahly prieskum kľúčových slov môže poskytnúť zoznam stoviek alebo dokonca tisícov kľúčových slov, ktoré majú potenciál priniesť na vaše webové stránky väčšiu návštevnosť. Tieto údaje vám pomôžu identifikovať, ktoré kľúčové slová vaše cieľové publikum používa viac pri vyhľadávaní produktov a služieb, ako sú tie vaše, aby ste ich mohli uprednostniť ako "kľúčové" slová vo svojich klastroch.

Krok 3: Identifikujte témy a tematické skupiny

Keď je váš zoznam kľúčových slov hotový, rýchlo si všimnete podobné témy a vzory. V skutočnosti ste si už možno začali všímať rôzne podobnosti počas prieskumu. Práve tieto vzory vám pomôžu vytvoriť skupiny kľúčových slov.

Tu je niekoľko kritérií, ktoré môžete použiť na rozdelenie zoznamu kľúčových slov do zhlukov.

 • Relevantnosť. 
 • Snažte sa zoskupiť slová a frázy, ktoré spolu úzko súvisia a majú rovnaký zámer vyhľadávania. Vďaka tomu bude mať Google ľahší prístup k vašim stránkam a rýchlo získa prehľad o obsahu.
 • Objem vyhľadávania a CPC. 
 • Vaše kľúčové slová by mali mať slušný objem vyhľadávania, čo dokazuje, že ľudia tieto kľúčové slová skutočne vyhľadávajú. Dlhé chvostové frázy môžu mať menej vyhľadávaní, pretože sú veľmi špecifické, ale uistite sa, že majú dobré ukazovatele nákladov na kliknutie.
 • Organická náročnosť. 
 • Pokiaľ ide o organickú náročnosť, do hry vstupujú rôzne faktory hodnotenia. Zvyčajne zaradenie kľúčových slov s vyššou organickou obtiažnosťou bude závisieť od autority vášho webu a jeho zriadenia. Kombinácia kľúčových slov s nízkou a vysokou obtiažnosťou môže krátkodobo zvýšiť umiestnenie.
 • Marketingový lievik. 
 • Kľúčové slová je možné zoskupiť aj na základe toho, kde sa zákazník nachádza vo vašom marketingovom lieviku. Napríklad v hornej a strednej časti lievika môžu byť zoskupenia kľúčových slov pre zvyšovanie povedomia a lead-nurturing (najlepšie pre elektronické knihy a blogy) a v dolnej časti lievika môžu byť zoskupenia kľúčových slov pre konverziu.

Krok 4: Usporiadajte kľúčové slová do skupín

Keď ste zistili spoločné črty, usporiadajte kľúčové slová do skupín po približne 3 až 5 - viac ako to by mohlo byť problematické optimalizovať. Pri vykonávaní tohto procesu sa môžete spoľahnúť na akékoľvek renomované nástroje SEO, ako napr.

Uistite sa, že každé zoskupenie má hlavné kľúčové slovo a niekoľko doplňujúcich kľúčových slov. Môžete napríklad zahrnúť kľúčové slovo s nižšou náročnosťou a vysokým objemom vyhľadávania s niekoľkými kľúčovými slovami s dlhým chvostom a nízkym objemom vyhľadávania.

Keywords Into Groups

V takomto prípade môže byť kľúčové slovo jadra o niečo konkurenčnejšie na umiestnenie, ale spojili ste ho s menej náročnými kľúčovými slovami s o niečo vyšším konverzným potenciálom.

Nezabudnite tiež, že nie všetky kľúčové slová v zozname by mali skončiť v klastri. Vyberte si len tie, ktoré majú vysoké CPC, značný objem vyhľadávania a relevantný zámer vyhľadávania, a len z nich vytvorte zhluky kľúčových slov.

Chcete ušetriť čas automatickým zhromažďovaním a zhlukovaním kľúčových slov pomocou nástrojov Serpstat?

Kliknite na tlačidlo nižšie, zaregistrujte sa a získajte bezplatnú 7-dňovú skúšobnú verziu!

Získajte skúšobnú verziu nástroja Serpstat

Krok 5: Vytvorenie alebo optimalizácia pilierových stránok pomocou zhlukov kľúčových slov

Teraz, keď máte klastre kľúčových slov, budú fungovať ako plán pre vaše vysoko optimalizované stránky. Pomocou klastrov vytvorte, optimalizujte a všeobecne usporiadajte obsah na svojich webových stránkach.

Zvyčajne každý zhluk kľúčových slov predstavuje jednu hlavnú tému alebo tzv. pilierovú stránku. Na správnu optimalizáciu musíte mať pre každý klaster kľúčových slov cieľovú stránku. Môžete tiež použiť nástroj na optimalizáciu obsahu, ktorý vám pomôže lepšie optimalizovať obsah.

V ideálnom prípade by ste mali analyzovať kľúčové slová, ktoré tvoria každý zhluk, aby ste zistili, aké informácie musíte zdieľať a ako môžete pomôcť zmierniť bolesti vášho publika.

Po vytvorení úvodných webových stránok budete musieť obsah rozšíriť, aby ste posilnili svoje úsilie o zhlukovanie kľúčových slov. Nemali by ste brať do úvahy len materiál, ktorý zverejníte dnes; namiesto toho by ste sa mali sústrediť na vytvorenie udržateľnej stratégie obsahu, ktorá podporí dlhodobé SEO vášho webu.

Uprednostnite nasledujúce oblasti, aby ste zvýšili umiestnenie stránok v pilieroch:

 • Tematická hĺbka:

  Píšte dlhodobý obsah s dostatočnou hĺbkou.

 • Štruktúra informácií: Obsah sa môže líšiť od ostatných:

  Uistite sa, že váš obsah je dobre navrhnutý a má štruktúru a tok.

 • Zážitok zo stránky:

  Zamerajte sa na písanie pre ľudí skôr, ako budete písať pre vyhľadávač. Zahrňte na stránku samostané prvky, ako sú obrázky, videá a skokové odkazy, aby ste zlepšili používateľský zážitok zo stránky.

Krok 6: Posilnenie klastrov kľúčových slov pomocou obsahu blogu

Budovanie obsahu blogu okolo vašich pilierových stránok pomáha posilniť zhluky kľúčových slov, čím sa zvyšuje hodnotenie a autorita obsahu pilierových stránok. Každý príspevok na blogu sa môže zamerať na jedno z podporných kľúčových slov - podtémy alebo kľúčové slová súvisiace s hlavným kľúčovým slovom. To vám pomôže automaticky vytvoriť tematické klastre pre vaše webové stránky.

Veľkú úlohu však zohráva aj stratégia interného prepojenia medzi týmito stránkami, ktorá im pomáha získať dobré pozície v službe Google. Zvyčajne by mali vedľajšie tematické stránky odkazovať na pilierové stránky so základným kľúčovým slovom, aby pomohli zvýšiť šance na vyššie umiestnenie týchto kľúčových slov.

Budovanie tematických zoskupení na vašich webových stránkach vám umožní pridať viac interných prepojení, čím sa zvýši čas, ktorý používatelia strávia na vašich stránkach. Pomáha tiež prehľadávačom Google rýchlo identifikovať, ktoré stránky sú najdôležitejšie.

Audit obsahu na optimalizáciu existujúceho obsahu blogu

Pravdou je, že je jednoduchšie prepracovať existujúci obsah a prilákať viac návštevníkov ako získať pozície pre nový obsah.

Ak sa teda chcete rýchlejšie umiestniť na pozície pre zhluky kľúčových slov, mali by ste:

 • Vykonajte audit obsahu a identifikujte existujúce časti obsahu, ktoré môžete vylepšiť, aby ste získali viac vertikál. Môžete napríklad nájsť klastrové články, ktoré by mohli dobre fungovať, ak by boli prepojené s určitými stránkami pilierov.
The relationship between pillar content and cluster content through hyperlinks
 • Taktiež identifikujte časti obsahu, ktoré potrebujú hlbšie informácie, alebo podtémy v existujúcom článku, ktoré by mohli byť lepšie pokryté na samostatnej stránke. Udržiavanie aktuálneho obsahu a odstraňovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií je súčasťou praktizovania dobrého digitálneho občianstva, ktoré pomáha poskytovať hodnotu vášmu publiku. Môžete skontrolovať konzolu vyhľadávania Google (GSC), aby ste získali prehľad o tom, aké témy vaše publikum najviac vyhľadáva, a maximalizovať ich potenciál.

Monitorovanie skupín kľúčových slov v nástroji GSC Insights

Po dokončení zhlukovania kľúčových slov a zverejnení optimalizovaného obsahu okolo týchto zhlukov je tiež dôležité sledovať kľúčové slová a zistiť, ako sa umiestňujú.

Tu sú kľúčové veci, ktoré treba sledovať, aby ste zistili, či vaša nová stratégia SEO funguje:

 • Počet kľúčových slov, ktoré sa umiestňujú. 

  Ak sa celkový počet kľúčových slov, na ktoré sa vaša stránka umiestňuje, zvyšuje, znamená to, že Google skutočne rozumie obsahu stránky a rozpoznáva jeho relevantnosť pre rôzne vyhľadávania kľúčových slov.

 • Zobrazenia.

  Ak spoločnosť Google začne propagovať váš výsledok SERP pre rastúci počet vyhľadávačov, znamená to, že jej prehľadávače považujú vašu stránku za relevantnú. Aj keď sa vaša stránka neumiestňuje na prvej strane, impresie znamenajú, že Google považuje vaše stránky za relevantné pre kľúčový dotaz.

Podporuje zoskupovanie kľúčových slov skutočne vašu stratégiu SEO?

Zhlukovanie kľúčových slov je síce zdĺhavá hra, ale z dlhodobého hľadiska sa to všetko oplatí. Je súčasťou pokročilej stratégie SEO, ktorá vám môže poskytnúť výhodu proti dvom hlavným supersilám spoločnosti Google (spracovanie prirodzeného jazyka a indexovanie), takže môžete vyhrať niektoré vertikálne oblasti.

Keď založíte svoju webovú lokalitu na klastroch kľúčových slov, hovoríte tým spoločnosti Google, že vaša lokalita je autoritou vo vašom výklenku a obsahuje obrovskú šírku a hĺbku obsahu. Zhlukovanie kľúčových slov je teda nielen prospešné pre vašu súčasnú stratégiu SEO, ale je aj budúcnosťou SEO vo všeobecnosti. Využívanie tejto techniky teraz posunie vašu webovú lokalitu dopredu a nastaví ju na dlhodobé umiestnenie.

Záver: Klastrovať či neklastrovať?

Ako vidíte, do vytvorenia víťaznej stratégie SEO toho vstupuje veľa. Google sa neustále vyvíja a vyvíja, takže aj vy sa musíte neustále vyvíjať, aby ste zostali relevantní. Zhlukovanie kľúčových slov je jedným z najväčších vynálezov spoločnosti Google, ktorý vám umožňuje vytvárať, optimalizovať a organizovať obsah diverzifikáciou jazyka, aby ste sa umiestnili vyššie a rýchlejšie.

Vďaka zhlukom kľúčových slov bude váš obsah vyzerať hlbšie a ukáže vášmu publiku a vyhľadávaču, že rozumiete svojej medzere. Okrem toho hĺbkový obsah pomáha pokryť všetky možné zámery používateľov a pomáha vášmu publiku získať všetky hľadané odpovede z jedného zdroja, čo buduje autoritu vášho webu.

Open support chat

Introducing Serpstat

Find out about the main features of the service in a convenient way for you!

Please send a request, and our specialist will offer you education options: a personal demonstration, a trial period, or materials for self-study and increasing expertise — everything for a comfortable start to work with Serpstat.

Name

Email

Phone

We are glad of your comment
I agree to Serpstat`s Privacy Policy.

Thank you, we have saved your new mailing settings.

mail pocket flipboard Messenger telegramm