Switch to english interface?

Аналiз ключових слiв

4.1. Сумарний звiт

Метод SerpstatKeywordProcedure.getKeywordsInfo повертає дані по ключовому слову (кількість запитів, вартість за клік, рівень конкуренції та ін.). Аналогічний до звіту «Сумарний звіт» в Аналізі ключових слів.

Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API

Доступні пошукові бази

Параметри запиту
Параметр Опис Тип даних Опціональний Значення за замовчуванням Варіанти значень
id Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. Допускається введення будь-якого числового (number) або текстового (string) значення int/string ні 1, test
method Назва методу API string ні SerpstatKeywordProcedure.getKeywordsInfo
params Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри та масиви [...] array ні
keyword Масив фраз, для яких буде відбуватися пошук array ні   ["iphone", "iphone 11"]
максимум 1000 ключових фраз у масиві
se Ідентифікатор пошукової бази, по якій буде проходити пошук. string ні   g_us
sort

Порядок сортування результатів в форматі: {{{Field}}: {{order}}}

field — поле, за яким потрібно виконати сортування (всі числові значення, орім suggestions_count и keywords_count)

order — напрямок сортування (asc — за зростанням, desc — за спаданням)

array так [ ] 
порожній масив

{"cost": "desc"}

filters

Умови фільтраціі

array так

"right_spelling": true$ "right_spelling": false

"minus_keywords": ["case", "red"]

"cost": "10";
"cost_to": "10";
"cost_from": 1

"concurrency": "7";
"concurrency_to": "7";
"concurrency_from": 1

"found_results": "100";
"found_results_to": "500";
"found_results_from": 300

"region_queries_count": "1000";
"region_queries_count_to": "2000";
"region_queries_count_from": 300

"region_queries_count_wide": "1000";
"region_queries_count_wide_to": "1500";
"region_queries_count_wide_from": 100

Параметри відповіді
Параметр Опис
id Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті
result Містить в собі відповідь
data Масив з даними
keyword Задана ключова фраза
cost Ціна за клік, $
concurrency Конкуренція ключевої фрази в PPC (0-100%)
found_results Кількість знайдених результатів за ключовою фразою
region_queries_count Частотність ключової фрази в обраном регіоні
region_queries_count_wide Частотність ключової фрази в широкій відповідності
types Список додаткових елементів які відображаються в SERP (наприклад, відео, карусель зображень, карта та інше)
geo_names Список топонімів в масиві, якщо топонім присутній в ключовій фразі. Якщо немає - масив порожній.
social_domains Соціальні домени, які знаходяться в топ-10 за вашим запитом
right_spelling Рекомендація до виправлення для ключової фрази з орфографічною помилкою
lang Мова
difficulty Рівень конкуренції за ключовою фразою для просування в топ-10 органічної видачі
suggestions_count Кількість пошукових підказок
keywords_count Кількість ключових фраз
summary_info Об'єкт з даними відповіді
page Номер сторінки
left_lines Кількість API рядків, що залишилися

Ліміти: кількість списаних лімітів відповідає кількості отриманих ключових фраз у відповіді. За один запит можна отримати не більше 1000 результатів. Частина відповіді API, за яку знімається 1 ліміт:

{
  "keyword": "iphone",
  "cost": 1.8822413793103445,
  "concurrency": 100,
  "found_results": 79,
  "region_queries_count": 1220000,
  "region_queries_count_wide": 0,
  "region_queries_count_phrase": 0,
  "types": [
    "shopping_top",
    "kn_graph_carousel_list",
    "also_asks"
    ],
  "geo_names": [],
  "social_domains": [
    "wikipedia",
    "amazon",
    "reddit"
    ],
  "right_spelling": null,
  "lang": null,
  "difficulty": 89.5890633703002,
  "suggestions_count": 2652668,
  "keywords_count": 8323766
},

4.2. Пiдбiр ключових фраз

Метод SerpstatKeywordProcedure.getKeywords метод представляє всі варіаціі аналізованої ключової фрази, за якою домени ранжуються в топ-100 органічної видачі Google, і надає дані за знайденими ключовими словами (кількість запитів, вартість за клік, рівень конкуренції та ін.). Аналогічний до звіту Аналіз ключових слів — SEO-аналіз — Підбір ключових фраз.

Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API

Доступні пошукові бази

Параметри запиту
Назва Опис Тип даних Опціональний Значення за замовчуванням Варіанти значень
id Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. int/string ні Текстове чи числове значення
method Назва методу API string ні SerpstatKeywordProcedure.getKeywords
params Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри та масиви [...] array ні
keyword Фраза, для якої буде відбуватися пошук string ні "iphone" (Будь-яке текстове значення)
se Ідентифікатор пошукової бази, по якій буде проходити пошук. string ні g_us (список пошукових баз)
minusKeywords Список мінус-слів при пошуку array так  ["app", "apple"] — масив виключних ключових фраз
filters Умови фільтраціі array так

Ціна:
"cost": 10 (0-200) — Ціна за клік в $
"cost_to": 10 (0-200) — Ціна за клік до
"cost_from": 1 (0-200) — Ціна за клік від

Частотність:
"region_queries_count": 1000
(0-100,000,000) — Частотність ключової фрази у вибраному регіоні 
"region_queries_count_to": 2000
(0-100,000,000) — Частотність до 
"region_queries_count_from": 300
(0-100,000,000) — Частотність від 

Кількість слів у фразі:
"keyword_length": 1 (будь-яке числове значення) — Кількість слів у ключовій фразі 
"keyword_length_from" (будь-яке числове значення) — Кількість слів у ключовій фразі від 
"keyword_length_to" (будь-яке числове значення) — Кількість слів у ключовій фразі до

Складність:
"difficulty": 3 (0-100) — Складність ключової фрази 
"difficulty_from": 5 (0-100) — Складність від
"difficulty_to": 10 (0-100) — Складність до

Конкуренція:
"concurrency": 7 (1-100) — Конкуренція
"concurrency_to": 7 (1-100) — Конкуренція до
"concurrency_from": 1 (1-100) — Конкуренція від

Фрази з неправильним написанням:
"right_spelling": true, "right_spelling": false — Фрази з неправильним написанням: Містить всі / Не містить всі

Ключові слова:
"keyword_contain": string — Містить все (точна відповідність)
"keyword_not_contain": string — Не містить все (точна відповідність)
"keyword_contain_one_of": array — Містить один з (точна відповідність)
"keyword_not_contain_one_of": array — Не містить один з (точна відповідність)
"keyword_contain_broad_match": array — Містить все (широка відповідність)
"keyword_not_contain_broad_match": array — Не містить все (широка відповідність)
"keyword_contain_one_of_broad_match": array — Містить один з (широка відповідність)
"keyword_not_contain_one_of_broad_match": array — Не містить один з (широка відповідність)

Мова:
"lang": {uk,ru,en,bg,pl,de,es,it,fr,ro,be,hu,ka,el,other} — Вказати мову ключової фрази
Фільтрація за мовою працює тільки для g_ua бази даних.

sort

Сортування за даними (за зростанням і спаданням)

array так "cost": "asc"
"region_queries_count": "desc"

"keyword_length" — Сортування результатів за довжиною ключових фраз

"difficulty" — Сортування результатів за рівнем конкуренції ключової фрази для просування у топ-10

"cost" — Сортування результатів за ціною за клік (у доларах США)

"region_queries_count" — Сортування результатів за частотністю ключової фрази у обраному регіоні 

order

напрямок сортування

array так "cost": "asc"
"region_queries_count": "desc"

Напрямок сортування ключових слів згідно вартості, конкуренції, частотності тощо (asc — за зростанням, desc — за спаданням)

page Номер сторінки у відповіді int так 1 "page": 5 (будь-яке числове значення)
size Кількість результатів на сторінку у відповіді int так 100 "size": 10 (будь-яке числове значення)

min: 1, max: 1000

Параметри відповіді
Параметр Опис
id Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті
result Містить в собі відповідь
data Масив з даними
keyword Ключова фраза
cost Ціна за клік, $
concurrency Конкуренція ключевої фрази в PPC (0-100%)
found_results Кількість знайдених результатів за ключовою фразою
region_queries_count Частотність ключової фрази в обраном регіоні
region_queries_count_wide Частотність ключової фрази в широкій відповідності
types Список додаткових елементів які відображаються в SERP (наприклад, відео, карусель зображень, карта та інше).
geo_names Список топонімів в масиві, якщо топонім присутній в ключовій фразі. Якщо немає - масив порожній.
social_domains Соціальні домени, які знаходяться в топ-10 за вашим запитом
right_spelling Рекомендація до виправлення для ключової фрази з орфографічною помилкою
lang Мова
keyword_length Кількість слів, розділених пробілом в ключовій фразі
difficulty Оцінка рівня конкуренції за ключовою фразою для просування в топ-10 (від 0 до 100%)
summary_info Об'єкт з даними відповіді
page Номер сторінки
total Кількість знайдених варіацій ключових фраз
left_lines Кількість API рядків, що залишилися

Ліміти: кількість списаних лімітів відповідає кількості отриманих ключових фраз у відповіді. За допомогою API запитів ви можете отримати лише перші 60000 результатів, незалежно від кількості та обсягу самих запитів. Для отримання більшої кількості даних - скористайтесь опцією експорту в розділах Аналіз домену, Аналіз ключової фрази або Аналіз URL, або зверніться до куратора за персональним вивантаженням результатів. Частина відповіді API, за яку знімається 1 ліміт:

{
  "keyword": "how to download you tube videos on iphone",
  "cost": 0.56999999999999995,
  "concurrency": 1,
  "found_results": 729000000,
  "region_queries_count": 9900,
  "region_queries_count_wide": 0,
  "types": [
    "a_box_fsnippet",
    "local_related_search",
    "related_search"
    ],
  "geo_names": [],
  "social_domains": [
    "youtube",
    "reddit"
    ],
  "right_spelling": "how to download youtube videos on iphone",
  "lang": null,
  "keyword_length": 8,
  "difficulty": 17.57
},

4.3. Пошукові підказки

Метод SerpstatKeywordProcedure.getSuggestions виконує повнотекстовий пошук по пошуковим підказкам аналізованого ключового слова. Аналогічний до звіту Аналіз ключових слів — SEO-аналіз — Пошук підказок.

Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API

Доступні пошукові бази

Параметри запиту
Назва Опис Тип даних Опціональний Значение за замовчуванням Варіанти значень
id Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. Допускається введення будь-якого числового (number) або текстового (string) значення int/string ні 1, test
method Назва методу API string ні SerpstatKeywordProcedure.getSuggestions
params Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри та масиви [...] array ні
keyword Фраза, для якої буде відбуватися пошук string ні   iphone
se Ідентифікатор пошукової бази, по якій буде проходити пошук. string ні   g_us
page Номер сторінки у відповіді int так 1 "page": "5"
size Кількість результатів на сторінку у відповіді int так 100 "size": "10"

min: 1, max: 1000
filters Умови фільтраціі array так "minus_keywords": ["case", "red"]

Параметри відповіді
Параметр Опис
id Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті
result Містить в собі відповідь
data Масив з даними
keyword Задана ключова фраза
geo_names Список топонімів в масиві, якщо топонім присутній в ключовій фразі. Якщо немає - масив порожній.
summary_info Об'єкт з даними відповіді
page Номер сторінки
total Кількість знайдених пошукових підказок
left_lines Кількість API рядків, що залишилися

Частина відповіді API, за яку знімається 1 ліміт:

{
  "keyword": "iphone x fre case release",
  "geo_names": []
},

4.4. Схожі ключові фрази

Метод SerpstatKeywordProcedure.getRelatedKeywords повертає пошукові запити, які пов'язані з аналізованою ключовою фразою семантично. Аналогічний до звіту Аналіз ключових слів / Схожі фрази.

Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API

Доступні пошукові бази

Параметри запиту
Параметр Опис Тип даних Опціональний Значення за замовчуванням Варіанти значень
id Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. int/string ні Текстове чи числове значення
method Назва методу API string ні SerpstatKeywordProcedure.getRelatedKeywords
params Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри та масиви [...] array ні
keyword Фраза, для якої буде відбуватися пошук string ні iphone
se Ідентифікатор пошукової бази, по якій буде проходити пошук. string ні Например: g_us (список пошукових баз)
filters Умови фільтраціі array так

Сила звʼязку схожих фраз:

"weight":{weight_from} — Сила звʼязку від
"weight":{weight_to} — Сила звʼязку до

Фрази з неправильним написанням:
"right_spelling":true — Містить всі
"right_spelling":false — Не містить всі

Частотність:
"region_queries_count": 1 — Частотність ключової фрази у вибраному регіоні
"region_queries_count_to": 2 — Частотність ключової фрази у вибраному регіоні до
"region_queries_count_from": 3 — Частотність ключової фрази у вибраному регіоні від

Складність:
"difficilty": 1 (0-100) — Складність фрази
"difficilty_to": 5 (0-100) — Складність фрази до
"difficilty_from": 1 (0-100) — Складність фрази від

Конкуренція:
"concurrency": 1 (1-100) — Конкуренція
"concurrency_to": 10 (1-100) — Конкуренція до
"concurrency_from": 1 (1-100) — Конкуренція від

Вартість:
"cost": 1 (0-200) — Вартість ключової фрази в $
"cost_from": 1 (0-200) — Вартість від в $
"cost_to": 10 (0-200) — Вартість до в $

Кількість слів у фразі:
"keyword_length": 1 (будь-яке числове значення) — Кількість слів в ключовій фразі
"keyword_length_to": 10 (будь-яке числове значення) — Кількість слів в ключовій фразі до
"keyword_length_from": 1 (будь-яке числове значення) — Кількість слів в ключовій фразі від

Топоніми:
"geo_names": "contain" | "not_contain" — Масив топонімів, якщо топонім присутній в ключовій фразі ( містить | не містить )

Спец-елементи:
"types": ["snip_also_ask", "sport", "news"] — Тип спец-елементів у видачі (наприклад: також шукають, спортивні події, новини і т.д.)

Доступні значення для types:

map, pic, video, news, adv, calc, spec, graph, market, island, answer, carousel, sponsored, also_asks, map_local, a_box_c_converter, a_box_card, a_box_color_picker, a_box_dictionary, a_box_dtime, a_box_earthquake, a_box_flights, a_box_fsnippet, a_box_g_converter, a_box_map, a_box_nutrition, a_box_population, a_box_some, a_box_sports, a_box_stock, a_box_translation, a_box_weather, a_box_when_is, ads_bot, ads_top, bests, car_loan_calc, discover_places, kn_graph_brand, kn_graph_card, kn_graph_carousel_list, kn_graph_carousel_table, kn_graph_disambiguation, kn_graph_health, kn_graph_hotel_booking, kn_graph_local, local_pack, mortgage_calc, refine_by_brand, related_search, research, shopping_rhs, shopping_top, shopping_bottom, snip_breadcrumbs, snip_doc_type, snip_https, snip_image_thumbnail, snip_info, snip_reviews_stars, snip_search_box, snip_sitelinks, snip_twitter, snip_video_thumbnail, snip_feedback, snip_also_ask, snippet_steps_list, prices, top_stories, adv_banner, afisha, auto, avia, collections, companies, converter, entity, fact, homonyms, math, metro, music, oplata, pogoda, radio, rasp, realty, related, snippet_dates, snippet_file, snippet_image, snippet_recipe, snippet_list, snippet_price, snippet_rating, snippet_redir, snippet_showcase, snippet_sitelinks, snippet_social, snippet_table, snippet_video, sport, taxi, time, translate, travel, tv. (детальніше про спец-елементи SERP)

Ключові фрази:

"keyword_contain": string — Містить все (точна відповідність)
"keyword_not_contain": string — Не містить все (точна відповідність)
"keyword_contain_one_of": array — Містить один з (точна відповідність)
"keyword_not_contain_one_of": array — Не містить один з (точна відповідність)
"keyword_contain_broad_match": array — Містить все (широка відповідність)
"keyword_not_contain_broad_match": array — Не містить все (широка відповідність)
"keyword_contain_one_of_broad_match": array — Містить один з (широка відповідність)
"keyword_not_contain_one_of_broad_match": array — Не містить один з (широка відповідність)

Мова:
"lang": {uk,ru,en,bg,pl,de,es,it,fr,ro,be,hu,ka,el...} — Мова ключової фрази
Фільтрація за мовою доступна тільки для g_ua бази

sort Сортування за даними (за зростанням і спаданням) array так "keyword"

"keyword" — Сортування результатів за абеткою

"weight" — Сортування результатів за кількістю URL у топ-20 видачі

"difficulty" — Сортування результатів за рівнем конкуренції ключової фрази для просування в топ-10 

"cost" — Сортування результатів за ціною за клік (у доларах США)

order Напрямок сортування array так "desc"

Напрямок сортування (asc — за зростанням, desc — за спаданням)

page Номер сторінки у відповіді int так 1 "page": 5 (будь-яке числове значення)
size Кількість результатів на сторінку у відповіді int так 100 "size": 10 (будь-яке числове значення)

min: 1, max: 1000

Параметри відповіді
Параметр Опис
id Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті
result Містить в собі відповідь
data Масив з даними
keyword Схожа ключова фраза
region_queries_count Частотність ключової фрази в обраному регіоні
cost Ціна за клік, $ (показник оновлюється щомісяця)
concurrency Конкуренція ключевої фрази в PPC (0-100%)
geo_names Список топонімів в масиві, якщо топонім присутній в ключовій фразі. Якщо немає - масив порожній.
types Список додаткових елементів які відображаються в SERP (наприклад, відео, карусель зображень, карта та інше).
right_spelling Рекомендація до виправлення для ключової фрази з орфографічною помилкою
weight Кількість URL в топ-20 видачі, які ранжуються за аналізованою фразою та фразою зі звіту.
difficulty Оцінка рівня конкуренції за ключовою фразою для просування в топ-10 (від 1 до 100)
summary_info Об'єкт з даними відповіді
page Номер сторінки
total Кількість знайдених схожих фраз
left_lines Кількість API рядків, що залишилися

Ліміти: кількість списаних лімітів відповідає кількості отриманих результатів за запитом. За допомогою API запитів ви можете отримати лише перші 60000 результатів, незалежно від кількості та обсягу самих запитів. Для отримання більшої кількості даних - скористайтесь опцією експорту в розділах Аналіз домену, Аналіз ключової фрази або Аналіз URL, або зверніться до куратора за персональним вивантаженням результатів. Частина відповіді API, за яку знімається 1 ліміт:

   {
      "6 plus portrait dimensions": {
        "keyword": "6 plus portrait dimensions",
        "region_queries_count": 1,
        "cost": 0,
        "concurrency": 0,
        "geo_names": [],
        "types": [
          "also_asks",
          "video",
          "related_search",
          "snip_breadcrumbs"
        ],
        "right_spelling": null,
        "weight": 1,
        "difficulty": null
      }

4.5. Топ за ключовою фразою

Метод SerpstatKeywordProcedure.getKeywordFullTop повертає останній топ-100 Google по ключовій фразі. Аналогічний до звіту «Топ за фразою» в Аналізі ключових слів.

Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API
Доступні пошукові бази

Параметри запиту

Параметр

Опис

Тип даних

Обов'язковий

Значення за замовчуванням 

Варіанти значень

id Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. Допускається введення будь-якого числового (number) або текстового (string) значення int/string так 1, test
method Назва методу API string так SerpstatKeywordProcedure.getKeywordFullTop
params Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри та масиви [...] array так
keyword Фраза, за якою буде відбуватись пошук string так pizza
se Ідентифікатор пошукової бази, по якій буде проходити пошук. string так g_us
sort

Сортування за даними

(за зростанням і спаданням)

array ні {"position": "asc"} "position": "asc"/"desc" (asc — сортування за зростанням, desc — за спаданням) - Позиція у топ-100
"url""asc"/"desc" - URL (asc - від A до Z; desc - від Z до A)
"url_keywords_count": "asc"/"desc" - Кількість ключів за URL
"domain": "asc"/"desc" - Домен (asc - від A до Z; desc - від Z до A)
"domain_visibility": "asc"/"desc" - Видимість
"domain_keywords_organic": "asc"/"desc" - Кількість ключів домену в органіці
"domain_keywords_ppc": "asc"/"desc" - Кількість ключів домену в ррс
"domain_top_10_keywords_count": "asc"/"desc" - Кількість ключів домену в топ-10
"domain_sdr": "asc"/"desc" - Serpstat Domain Rank
"domain_in_urls_count": "asc"/"desc" - Кількість вхідних посилань домену
"domain_in_domains_count": "asc"/"desc" - Кількість доменів, що посилаються
"domain_out_urls_count": "asc"/"desc" - Кількість вихідних посилань домену
"domain_out_domains_count": "asc"/"desc" - Кількість вихідних доменів
size

Кількість результатів у відповіді

int ні 100

"size": "50"

min: 10, max: 100

Параметри відповіді

Параметр

Опис

id

Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті

result

Містить в собі відповідь

top

Масив з даними відповіді

position

Позиція за ключовою фразою в пошуковій видачі

url

Сторінка, яка знаходиться на вказаній позиції

url_keywords_count

Кількість ключових фраз у SEO, за якими URL-адреса знаходиться у топ-100 результатів Google.

domain

Домен, що ранжується за ключовою фразою

domain_visibility

Видимість домену в топ-20 пошукових результатів. Відносний показник, що розраховується виходячи зі співвідношення кількості й популярності ключових фраз, за ​​якими сайт ранжується. Про видимість
domain_keywords_organic Кількість ключових слів у SEO, за якими домен знаходиться у топ-100 результатів Google.

domain_keywords_ppc

Кількість ключових слів у РРС, за якими домен знаходиться у топ-100 результатів Google.

domain_top_10_keywords_count

Кількість ключових слів у SEO, за якими домен знаходиться у топ-10 результатів Google.

domain_sdr

Serpstat Domain Rank (SDR) — показник авторитетності домену

domain_in_urls_count

Кількість вхідних посилань домену

domain_in_domains_count

Кількість доменів, що посилаються

domain_out_urls_count

Кількість вихідних посилань домену

domain_out_domains_count

Кількість вихідних доменів
summary_info

Об'єкт з загальними даними відповіді

keywords

Кількість ключових слів у SEO (зі звіту Підбір ключових фраз)

frequency

Частотність ключової фрази

cost

Ціна за клік у $ США, яка оновлюється щомісячно

difficulty

Рівень конкуренції за ключовою фразою для просування в топ-10 органічної видачі
 (від 1 до 100)

concurrency

Конкуренція ключевої фрази в PPC (0-100%)

types Список додаткових елементів які відображаються в SERP (наприклад, відео, карусель зображень, карта та інше)

sorting

Сортування запиту
left_limits Кількість API рядків, що залишилися

count_top_results

Кількість результатів за запитом

keyword

Аналізована фраза

se

Використований регіон бази даних

Ліміти: кількість списаних лімітів відповідає кількості отриманих результатів за запитом. Частина відповіді API, за яку знімається 1 ліміт:

{
 "position": 27,
 "url": "https://www.zpizza.com/",
 "url_keywords_count": 3162,
 "domain": "zpizza.com",
 "domain_visibility": 0.07,
 "domain_keywords_organic": 9120,
 "domain_keywords_ppc": 0,
 "domain_top_10_keywords_count": 1101,
 "domain_sdr": 44,
 "domain_in_urls_count": 6265,
 "domain_in_domains_count": 716,
 "domain_out_urls_count": 452,
 "domain_out_domains_count": 129
 }

4.6. Конкуренти в пошуковій видачі

Метод SerpstatKeywordProcedure.getCompetitors повертає конкурентів за заданою ключовою фразою з топ-20 пошукової видачі. Аналогічний до звіту Аналіз ключових слів — SEO-аналіз — Конкуренти.

Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API

Доступні пошукові бази

Параметри запиту
Параметр Опис Тип даних Опціональний Значення за замовчуванням Варіанти значень
id Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. Допускається введення будь-якого числового (number) або текстового (string) значення int/string ні
method Назва методу API string ні SerpstatKeywordProcedure.getCompetitors
params Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри та масиви [...] array ні
keyword Фраза, для якої буде відбуватися пошук string ні   iphone
se Ідентифікатор пошукової бази, по якій буде проходити пошук. string ні   g_us
sort

Порядок сортування результатів в форматі: {{{Field}}: {{order}}}

field — поле, за яким потрібно виконати сортування:
* visible
* keywords
* traff
* visible_dynamic
* keywords_dynamic
* traff_dynamic
* ads_dynamic
* new_keywords
* out_keywords
* rised_keywords
* down_keywords
* ad_keywords
* ads
* intersected
* relevance
* our_relevance

order — напрямок сортування (asc — за зростанням, desc — за спаданням)

array так [ ] 
порожній масив

{"keyword": "desc"} 

або

{"visible": "asc"}

size Кількість результатів на сторінку у відповіді int так 100 "size": "10"

min: 1, max: 1000
filters Умови фільтраціі array так

"domain": www.apple.com

"minus_domain": www.blackberry.com

"visible": 30;
"visible_from": 20;
"visible_to": 100

"traff": 300;
"traff": 500;
"traff": 1000

"relevance": 5;
"relevance_from": 25;
"relevance_to": 30

"our_relevance": 11
"our_relevance_from": 25;
"our_relevance_to": 30

Параметри відповіді

Параметр

Опис

id

Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті

result

Містить в собі відповідь

data

Масив з даними

domain

Домен

visible

Видимість сайту

keywords

Кількість знайдених ключових фраз в обраній пошуковій системі

traff

Індекс, який показує орієнтовний трафік на сайт (кількість відвідувачів)

visible_dynamic

Динаміка зміни видимості в порівнянні з останньою датою оновлення

keywords_dynamic

Зміна кількості ключових фраз в порівнянні з останньою датою оновлення

traff_dynamic

Зміна трафіку в порівнянні з останньою датою оновлення

ads_dynamic

Зміна кількості ключових фраз в контекстній рекламі

new_keywords

Кількість нових ключових фраз, які з'явилися у домену в порівнянні з останньою датою оновлення

out_keywords

Кількість ключових фраз, які втратив домен в порівнянні з останньою датою оновлення

rised_keywords

Ключові фрази, за якими зросли позиції в порівнянні з останньою датою оновлення

down_keywords

Ключові фрази, за якими впали позиції в порівнянні з останньою датою оновлення

ad_keywords

Кількість ключових фраз в PPC

ads

Кількість оголошень

intersected

Кількість фраз у домену, які містять шукану фразу

relevance

Загальна релевантність домену до шуканої фрази

summary_info Об'єкт з даними відповіді
page Номер сторінки

left_lines

Кількість API рядків, що залишилися

Ліміти: кількість списаних лімітів відповідає кількості отриманих ключових фраз у відповіді. За один запит можна отримати не більше 60000 результатів. Частина відповіді API, за яку знімається 1 ліміт:

{
"apple.com": {
  "domain": "apple.com",
  "visible": 3417.2564,
  "keywords": 46650466,
  "traff": 1998603882,
  "visible_dynamic": 6.359480000000076,
  "keywords_dynamic": -751,
  "traff_dynamic": 7691041,
  "ads_dynamic": -390,
  "new_keywords": 153290,
  "out_keywords": 154041,
  "rised_keywords": 453556,
  "down_keywords": 465903,
  "ad_keywords": 5422,
  "ads": 4018,
  "intersected": 829984,
  "relevance": 1.78,
  "our_relevance": 9.97
},

4.7. Рекламні оголошення

Метод SerpstatKeywordProcedure.getAdKeywords виконує пошук ключових слів в платній видачі та рекламних оголошень по ключовому слову. Аналогічний до звіту Аналіз ключових слів — РРС-аналіз — Рекламнi оголошення.

Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API

Доступні пошукові бази

Параметри запиту

Параметр

Опис

Тип

Опціональність

Значення за замовчуванням

Варіанти значень

id

Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. Допускається введення будь-якого числового (number) або текстового (string) значення

int/string

ні

1, test

method

Назва методу API

string

ні

SerpstatKeywordProcedure.getAdKeywords

params

Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри та масиви [...]

array

ні

keyword

Фраза, для якої буде відбуватися пошук

string

ні

iphone

se

Ідентифікатор пошукової бази, по якій буде проходити пошук.

string

ні

g_us

domains

Список доменів

array

так

[]

["apple.com","verizon.com"]

minusKeywords

Масив мінус-слів при пошуку

array

так

[]

["app", "apple"]

filters

Умови фільтрації

json object

так

 

{"queries_from": 10} {"queries_to": 10}

sort

Порядок сортування результатів в форматі: {{{Field}}: {{order}}}

field — поле, за яким потрібно виконати сортування:
* keyword_length
* position
* type
* cost
* concurrency
* found_results
* region_queries_count
* region_queries_count_wide

order — напрямок сортування (asc — за зростанням, desc — за спаданням)

json object

так

{"position": "asc", "region_queries_count":"desc"}

{"cost": "asc"}

page

Номер сторінки у відповіді

int

так

1

"page": "5"

size

Кількість результатів на сторінку у відповіді

int

так

100

"size": "10"

min: 1, max: 1000

filters

Умови фільтраціі

array

так

"right_spelling": true; "right_spelling": false

minus_domain : www.domain.com

subdomain : blog.domain.com

url (exact_url) : https://www.apple.com/airpods/

types : "carousel", "also_asks"

keyword_length : num
keyword_length_from : num
keyword_length_to : num

"region_queries_count": "1000";
"region_queries_count_to": "2000";
"region_queries_count_from": 300

"region_queries_count_wide": "1000";
"region_queries_count_wide_to": "1500";
"region_queries_count_wide_from": 100

"position": 1
"position_from": 2
"position_to": 10

"cost": "10";
"cost_to": "10";
"cost_from": 1

"concurrency": "7";
"concurrency_to": "7";
"concurrency_from": 1

"difficulty": 3;
"difficulty_from": 5;
"difficulty_to": 10

Для фільтрації результатів використовуйте наступні параметри:

Параметр Опис Можливі значення 
position_from Мінімальна позиція ключового слова  1-100
position_to Максимальна позиція ключового слова  1-100
queries_from Мінімальна кількість запитів на місяць  0-100000000
queries_to Максимальна кількість запитів на місяць  0-100000000
cost_from Мінімальна вартість за клік  0-200
cost_to Максимальна вартість за клік  0-200
concurrency_from Мінімальне значення конкуренції  0-100
concurrency_to Максимальне значення конкуренції  0-100
results_from Мінімальне значення результатів 0-100000000
results_to Максимальне значення результатів 0-100000000
length_from Мінімальне значення довжини фрази 0-100000000
length_to Максимальне значення довжини фрази 0-100000000

Параметри відповіді

Параметр

Опис

id

Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті

result

Містить в собі відповідь

data Масив з даними
keyword Ключова фраза, за якою відображається оголошення
keyword_length Кількість слів, розділених пробілом в ключовій фразі

domain

Домен 

subdomain Піддомен сайту, який відображається в пошуковій видачі
url URL оголошення, який відображається в пошуковій видачі за даним запитом

title

Заголовок оголошення

text

Текст оголошення

position

Позиції оголошень контекстній рекламі

type

Місце знаходження оголошення в SERP (1 - над; 2 - під; 3 - справа)

cost

Ціна за клік, $

concurrency

Конкурентність в контекстній рекламі (0-100%)

found_results

Кількість знаденних результатів за ключовою фразою

region_queries_count

Частотність ключової фрази у вибраному регіоні

region_queries_count_wide

Частотність ключової фрази у широкій відповідності

types

Перелік додаткових запитів, які відображаються в SERP (наприклад, відео, карусель зображень, карта та інше)

geo_names

Список топонімів в масиві, якщо топонім присутній у ключовій фразі. Якщо ні — масив пустий

difficulty

Оцінка рівня конкуренції за ключовою фразою для просування в топ-10 (від 0 до 100%)

summary_info

Об'єкт з даними відповіді

page

Номер сторінки

total

Кількість знайдених ключових фраз в РРС за шуканою фразою

left_lines

Кількість API-рядків, що залишилися

Ліміти: кількість списаних лімітів відповідає кількості отриманих ключових фраз у відповіді. Частина відповіді API, за яку знімається 1 ліміт:

{
  "keyword": "upgrade iphone x to xs",
  "keyword_length": 5,
  "domain": "apple.com",
  "subdomain": "www.apple.com",
  "url": "https://www.apple.com/iphone/",
  "title": "Trade in for iPhone 12 - Apple Official Site",
  "text": "Get $90 - $515 off iPhone 12 when you trade in an iPhone 7 or newer. Terms apply. A14 Bionic Chip. 5G speed. Ceramic Shield. Super Retina XDR display. Services: Free no-contact delivery, Finance with Apple Card, 3% cash back w/Apple Card, Prepaid mail-in kit.",
  "position": 2,
  "type": "1",
  "cost": 0,
  "concurrency": 50,
  "found_results": 325000000,
  "region_queries_count": 10,
  "region_queries_count_wide": 0,
  "types": [
    "carousel",
    "also_asks",
    "video",
    "ads_top"
    ],
  "geo_names": [],
  "difficulty": null
},

4.8. Конкуренти у платній видачі

Метод SerpstatDomainProcedure.getAdsCompetitors повертає список доменів-конкурентів в платній видачі. Аналогічний до звіту «Конкуренти» у РРС-аналізі по домену.

Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API

Доступні пошукові бази

Параметри запиту

Параметр

Опис

Опціональний

Значение за замовчуванням

Варіанти значень

id

Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. Допускається введення будь-якого числового (number) або текстового (string) значення.

ні

1, test

method

Назва методу API

ні

SerpstatDomainProcedure.getAdsCompetitors

params

Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри та масиви [...]

ні

domain

Имя домена

ні

nike.com

se

Ідентифікатор пошукової бази, по якій буде проходити пошук.

ні

g_us

sort

Порядок сортування результатів в форматі:
{{{Field}}: {{order}}}

field - поле, по якому потрібно виконати сортування:
ads
keywords
intersected
missing_keywords

order - напрямок сортування (asc — за зростанням, desc — за спаданням)

так

{"relevance":"desc"}

{"ads":"desc"}

page

Номер сторінки у відповіді

так

1

"page": "1"

size

Кількість результатів на сторінку у відповіді

так

100

"size": "50"

min: 50, max: 1000

Параметри відповіді
Параметр Опис
id Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті
result Містить в собі відповідь
data Масив з даними
domain Домен
keywords Кількість ключових фраз, які використовує конкурент в контекстній рекламі;
ads Кількість оголошень
intersected Кількість ключових фраз, за якими і аналізований домен, і конкурент розміщують платні оголошення
missing_keywords Кількість клювочих фраз, за якими розміщує конкурент оголошення і які відсутні у аналізованого домену
summary_info Об'єкт з даними відповіді
page Номер сторінки
left_lines Кількість API рядків, що залишилися

Ліміти: кількість списаних лімітів відповідає кількості отриманих результатів за запитом. Частина відповіді API, за яку знімається 1 ліміт:

{
  "domain": "finishline.com",
  "keywords": 495,
  "ads": 453,
  "intersected": 57,
  "missing_keywords": 438
},

4.9. Сторінки-лідери

Метод SerpstatDomainProcedure.getTopUrls повертає список сторінок різних сайтів, які релевантні до шукомої ключової фрази та отримують більш за все трафіку як по цій фразі, так й за групою пов'язаних фраз.
Ідентичний звіту «Сторінки-лідери» у Аналізі ключових слів.

Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API
Доступні пошукові бази

Параметри запиту

Параметр

Опис

Тип даних

Обов'язковий

Значенння за замовчуванням

Варіанти значень

id Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. Допускається введення будь-якого числового (number) або текстового (string) значення int/string так Будь-яке текстове або числове значення. 
Наприклад: 1, test, тест
method Назва методу API
string так SerpstatDomainProcedure.getTopUrls
params Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри та масиви [...] array так
keyword Фраза, за якою буде відбуватись пошук string так Будь-яке текстове значення.
Наприклад: "rebook"
se Ідентифікатор пошукової бази, за якою буде проводитись пошук. string так g_us
page Номер сторінки int ні 1 Будь-яке числове значення
page_size Кількість результатів у відповіді int ні 20 Текстове значення.
Варіанти значень: 20, 50, 100, 200, 500
sort Сортування за даними string ні keywords "keywords" — Сортування за кількістю ключових слів
order Напрям сортування string ні desc "desc" — Сортування за спаданням,
"asc" — Сортування за зростанням

Параметри відповіді
Параметр Опис
id Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті
result Містить в собі відповідь
urls Масив з даними відповіді
url

URL шукомої фрази

keywords Загальна кількість ключових фраз, за якими ранжується сторінку у Google топ-100
traff Орієнтовний трафік сторінки за ключовою фразою у залежності від частотності ключа та позиції домену.
fbShares Кількість шейрів (репостів) у соціальній мережі Facebook
summary_info Об'єкт із загальними даними відповіді
left_lines Кількість API рядків, що залишилися
keyword Аналізована фраза
se Використана пошукова база
page Номер сторінки
page_size Розмір сторінки
sort Сортування запиту
order Напрям сортування запиту
total_urls Загальна кількість знайдених результатів

Ліміти: за 1 запит знімається 1 ліміт API.

4.97. Експорт пошуковi питання та пiдказки

Метод SerpstatKeywordProcedure.exportSuggestions експортує в .csv файл пошукові підказки та запитання шукомої фрази. Дані аналогічні зі звітом «Аналіз ключових слів — SEO-аналіз — Пошукові підказки та Пошукові питання».

Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API
Доступні пошукові бази

Параметри запиту
Параметр Опис Тип даних Обов'язковий Значення за замовчуванням Варіанти значень
id Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. Допускається введення будь-якого числового (number) або текстового (string) значення int/string так 1, test
method Назва методу API string так SerpstatKeywordProcedure.exportKeywordsPhrase
params Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри та масиви [...] array так
keyword Фраза, для якої буде відбуватися пошук string так "iphone 13"
se Ідентифікатор пошукової бази, по якій буде проходити пошук. string так g_us
filters Умови фільтрації array ні

"difficulty": 2 - Складність ключової фрази
"difficulty_from": 1
"difficulty_to": 5

"cpc": 0.17 - Вартість ключової фрази (в US $; точне значення)
"cpc_from": 0.08
"cpc_to": 0.97

"region_queries_count": 1000 - Частотність ключової фрази в обраному регіоні
"region_queries_count_from": 480 "region_queries_count_to": 1900

"keyword": "apple 10" - Фільтрація за ключовою фразою

"keyword_length": 3 - Довжина ключової фрази
"keyword_length_from": 1
"keyword_length_to": 5

"questions": Список можливих питань для кожного регіону

withQuestions З/без фраз, які включають питальні слова у звіті string ні

"true" - з питаннями, "false" - без питань

size

Кількість результатів на сторінку у відповіді

(min: 1, max: 1000)

ні 500 "size": "20"
page Номер сторінки у відповіді ні 1 "page": "5"

Параметри відповіді

Параметр Опис
keyword Ключова фраза
question Питальне слово ключової фрази

Ліміти: кількість списаних лімітів відповідає кількості отриманих ключових фраз у відповіді.
Частина відповіді API, за яку знімається 1 ліміт:

"what do apple seeds need to germinate","what,do"

4.98. Топ за ключовою фразою (застарілий)

Метод SerpstatKeywordProcedure.getKeywordTop повертає останній топ-100 Google по ключовій фразі. 

Цей запит застарілий. Будь ласка, використовуйте актуальний API запит Топа за фразою за цим посиланням.


Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API

Доступні пошукові бази

Параметри запиту
Параметр Опис Тип даних Опціональний Значення за замовчуванням Варіанти значень
id Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. Допускається введення будь-якого числового (number) або текстового (string) значення int/string ні 1, test
method Назва методу API string ні SerpstatKeywordProcedure.getKeywordTop
params Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри та масиви [...] array ні
keyword Фраза, для якої буде відбуватися пошук string ні   iphone
se Ідентифікатор пошукової бази, по якій буде проходити пошук. string ні   g_us
filters Умови фильтраціі int так {"top_size": 100}

"top_size": 100

"position": 1
"position_from": 2
"position_to": 10

"url": https://www.apple.com/iphone/

"exact_url": https://www.apple.com/iphone-13-pro/

"domain": www.apple.com

"minus_domain": www.blackberry.com

"subdomain": developer.apple.com

Параметри відповіді
Параметр Опис
id Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті
result Містить в собі відповідь
data Масив з даними
top Містить в собі відповідь
position Позиція домену за ключовою фразою в пошуковій видачі
url Сторінка, яка знаходиться на вказаній позиції
domain Домен, який ранжується за ключовою фразою
subdomain Піддомен сайту, який відображається в пошуковій видачі за заданною фразою
types Список додаткових елементів які відображаються в SERP (наприклад, відео, карусель зображень, карта та інше)
ads Містить результати контекстної реклами (якщо вона є)
results Кількість результатів
summary_info Об'єкт з даними відповіді
page Номер сторінки
left_lines Кількість API рядків, що залишилися

Ліміти: кількість списаних лімітів відповідає кількості отриманих ключових фраз у відповіді. За один запит можна отримати не більше 60000 результатів. Частина відповіді API, за яку знімається 1 ліміт:

{
  "position": 1,
  "url": "https://www.apple.com/iphone/",
  "domain": "apple.com",
  "subdomain": "www.apple.com",
  "types": [
    "shopping_top",
    "kn_graph_carousel_list",
    "also_asks",
    "snip_breadcrumbs"
    ]
},

Поділіться статтею з вашими друзями

Ви впевнені?

Знайомство з сервісом

Serpstat економить час, як і ми готові заощадити ваш, на знайомстві з ключовими можливостями сервісу.

Наш фахівець зв'яжеться з вами і за підсумком запропонує відповідний варіант, який може включати персональну демонстрацію, пробний період, навчальні статті та записи вебінарів, консультацію фахівця, а також комфортні умови для старту використання Serpstat.

Ім’я

Введіть адресу електронної пошти

Телефон

Будемо раді вашому коментарю

Дякуємо, ми зберегли ваші нові налаштування розсилок.

Відкрити чат технічної підтримки