Switch to english interface?

Отримання результатів Парсингу топу звичайної та локальної видачі за ідентифікатором

Метод tasks.getTaskResult дозволяє отримати результати Парсингу топу за ідентифікатором (результати звичайної та локальної видачі).

Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API

Параметри запиту
Параметр Опис Тип даних Опціональний Варіанти значень
id Ідентифікатор поточного запиту, можна вказати вручну чи визначити автоматично string ні 1, test
method Ім'я методу string ні tasks.getTaskResult 
params Об'єкт з параметрами object ні
taskId Ідентифікатор задачі для отримання результату (отримати його можливо з методів:tasks.addTask или tasks.addKeywordList) int ні 2071486
page В об’ємних проєктах результат отримують частинами. У відповіді наявний параметр next_page, що вказує на номер наступної частини результату. int так "page": 2

Параметри відповіді для звичайнї видачі
Параметр Опис
id Відповідно до ідентифікатора запиту
result Містить в собі відповідь
next_page Параметр віддають лише для великих проєктів, за наявности наступної частини відповіді
task_meta Ідентифікатори налаштувань парсингу:
se_id — ідентифікатор пошукової системи;
* country_id — ідентифікатор країни;
* region_id — ідентифікатор регіону чи міста;
device_type_id — тип пристрою
tops Масив результатів за ключовими словами проєкту
keyword_id
Номер ключової фрази, за якою аналізується видача
keyword
Ключове слово
keyword_data
Містить параметри
top
Масив топів за ключовим словом
url
URL сторінки
domain
Доменне ім’я результату
subdomain
Піддомен домену
snippet_length
Довжина сніпету
title
Заголовок у видачі
title_length
Довжина заголовку
snippet
html зразок видачі
breadcrumbs
«Хлібні крихти», якщо є у видачі
spec_elements
Масив з параметрами спецелементів
types
Список додаткових елементів які відображаються в SERP (наприклад, відео, карусель зображень, карта та інше)
position
Позиція у списку
ads

Контекстна реклама:
 1 — видача згори сторінки;
 2 — видача праворуч (застаріла верстка);
 3 — видача знизу сторінки

Параметри об’єкту контекстної реклами:
* domain доменне ім’я результату;
* position позиція в переліку;
* subdomain піддомен домену;
* text рекламний текст;
* title заголовок у видачі;
* url URL сторінки.

right_spell
Правильне написання слова
results
Загальна кількість результатів видачі
top_features_content
Масив з параметрами спецелементів:

PeopleAlsoAsk — блок «Схожі запити», який показує відповідні пошукові питання на запит.

Параметри об'єкта LocalPack:
* title заголовок;
* ads — інформація про те, чи є блок рекламою чи ні (true/false);
* thumbnail наявність картинки;
* rating рейтинг;
* review — кількість відгуків;
* pricing ціни в закладі в різних валютах ($, ₽, £), чим більше грошових знаків, тим дорожче;
* extensions:
 - type тип закладу;
 - situation де розташований заклад (у якій будівлі: ТЦ, музей та ін.);
 - address — адреса (можливо із зазначенням телефону та розташування; додаткова інформація, наприклад: «7+ years in business»);
 - hours години роботи («Відкрито/Закрито» і до якої години; або без вказівки часу, наприклад «Відкрито цілодобово»);
* wrapped — різна додаткова інформація;
* options сервісні опції, які пропонує заклад, наприклад: «Їжа у закладі», «Замовлення з вулиці», «Немає доставки»

Отримання даних по блоку LocalPack знаходиться в режимі бета і вміст може змінюватися і доповнюватися.

У видачі Google в блоці Local pack при відкритті всіх результатів показується місцева (local) видача з картою, де відображаються блоки з інформацією щодо бізнесу/громадських місцях — максимум 50 результатів.
Параметри відповіді для локальної (local) видачі
Параметр Опис
id Відповідно до ідентифікатора запиту
result Містить в собі відповідь
task_meta Ідентифікатори налаштувань парсингу:
se_id — ідентифікатор пошукової системи;
* country_id — ідентифікатор країни;
* region_id — ідентифікатор регіону чи міста;
device_type_id — тип пристрою
tops Масив результатів за ключовими словами проєкту
keyword_id
Номер ключової фрази, за якою аналізується видача
keyword
Ключове слово
keyword_data
Містить параметри
my_business Масив даних місцевої видачі за ключовим словом
title Заголовок
ads Інформація про те, чи є блок рекламою чи ні (true/false)
thumbnail Наявність картинки
rating Рейтинг
review Кількість відгуків
pricing Ціни в закладі в різних валютах ($, ₽, £), чим більше грошових знаків, тим дорожче
extensions Масив інформації, яка може включати таку інформацію:
- type  тип закладу;
- situation  де розташований заклад (у якій будівлі: ТЦ, музей та ін.);
- address — адреса (можливо із зазначенням телефону та розташування; додаткова інформація, наприклад: «7+ years in business»);
- hours  години роботи («Відкрито/Закрито» і до якої години; або без вказівки часу, наприклад «Відкрито цілодобово»)
wrapped Різна додаткова інформація
options Сервісні опції, які пропонує заклад, наприклад: «Їжа у закладі», «Замовлення з вулиці», «Немає доставки»
position
Позиція у списку

Приклад відповіді 
Local видачі:
{
  "id": "some_id",
  "result": {
    "task_meta": {
      "se_id": "1",
      "country_id": "23",
      "region_id": "21176",
      "device_type_id": "1"
    },
    "tops": [
      {
        "keyword_id": "529084768",
        "keyword": "burger",
        "keyword_data": {
          "my_business": [
            {
              "title": "Lucy's Big Burgers",
              "ads": false,
              "thumbnail": true,
              "extensions": [
                "Hamburger",
                "Abilene, TX, United States",
                "Closed",
                "Opens 11AM"
              ],
              "rating": "4.7",
              "review": null,
              "pricing": "$$",
              "wrapped": "Low-key, family-run eatery with rustic decor, offering burgers, hot dogs & homemade ice cream.",
              "options": [
                "Dine-in",
                "Takeaway",
                "No delivery"
              ],
              "position": 1
            },
            {
              "title": "Larry's Better Burger Drive-In",
              "ads": false,
              "thumbnail": true,
              "extensions": [
                "Hamburger",
                "Abilene, TX, United States"
              ],
              "rating": "4.7",
              "review": null,
              "pricing": "$",
              "wrapped": "Old-fashioned burger shack serving a lengthy comfort-food menu & ice cream from the window.",
              "options": [
                "Curbside pickup",
                "No delivery"
              ],
              "position": 2
            },

...

            {
              "title": "From Scratch",
              "ads": false,
              "thumbnail": true,
              "extensions": [
                "American",
                "Salt Lake City, UT, United States",
                "In the Gallivan Center",
                "Closed",
                "Opens 11AM"
              ],
              "rating": "4.4",
              "review": null,
              "pricing": "$$",
              "wrapped": "Relaxed, rustic-chic locale featuring artisanal pizzas, burgers & sandwiches, plus beer & wine.",
              "options": [
                "Dine-in",
                "Curbside pickup",
                "No delivery"
              ],
              "position": 50
            }
          ]
        },
        "target_fields": "[]"
      }
    ]
  }
}​

Можливі помилки
Значення Опис
Task not found Не знайдено завдання із таким id
Not all keywords have been tracked. Progress x% Ще не всі ключові фрази оброблено

Example
Request data:
{
  "id": "some_id" ,
  "method": "tasks.getTaskResult",
  "params": {
    "taskId": 2436110
  }
}
Response data:
{
  "id": "some_id",
  "result": {
    "task_meta": {
      "se_id": "1",
      "country_id": "23",
      "region_id": "21176",
      "device_type_id": "1"
    },
    "tops": [
      {
        "keyword_id": "529102158",
        "keyword": "burger",
        "keyword_data": {
          "top": [
            {
              "url": "https://www.bk.com/",
              "domain": "bk.com",
              "subdomain": "www.bk.com",
              "snippet_length": 109,
              "title": "Burger King",
              "title_length": 11,
              "snippet": "Get access to exclusive coupons. Discover our menu and order delivery or pick up from a Burger King near you.",
              "breadcrumbs": "https://www.bk.com",
              "spec_elements": [
                {
                  "type": "snip_breadcrumbs",
                  "anchor": null,
                  "href": null,
                  "content": "https://www.bk.com",
                  "sort_number": 0
                }
              ],
              "types": [
                "snip_breadcrumbs"
              ],
              "position": 1
            },
            {
              "url": "https://en.wikipedia.org/wiki/Burger",
              "domain": "wikipedia.org",
              "subdomain": "en.wikipedia.org",
              "snippet_length": 158,
              "title": "Burger - Wikipedia",
              "title_length": 18,
              "snippet": "Hamburger, a sandwich consisting of one or more cooked patties, placed inside a sliced bread roll or bun roll. Cheeseburger, a hamburger with added cheese(s).",
              "breadcrumbs": "https://en.wikipedia.org › wiki › Burger",
              "spec_elements": [
                {
                  "type": "snip_breadcrumbs",
                  "anchor": null,
                  "href": null,
                  "content": "https://en.wikipedia.org › wiki › Burger",
                  "sort_number": 0
                }
              ],
              "types": [
                "snip_breadcrumbs"
              ],
              "position": 2
            },


...


            {
              "url": "https://pizarospizza.com/",
              "domain": "pizarospizza.com",
              "subdomain": null,
              "snippet_length": 150,
              "title": "Pizaro's Pizza – Napoletana Style Pizza | Cooks in ... - Houston",
              "title_length": 64,
              "snippet": "What is Napoletana Pizza? ... Pizzas must be cooked at a blistering 900 degrees for no more than 90 seconds in a bell ... What is Detroit Style Pizza?",
              "breadcrumbs": "https://pizarospizza.com",
              "spec_elements": [
                {
                  "type": "snip_breadcrumbs",
                  "anchor": null,
                  "href": null,
                  "content": "https://pizarospizza.com",
                  "sort_number": 0
                }
              ],
              "types": [
                "snip_breadcrumbs"
              ],
              "position": 97
            }
          ],
          "ads": {
            "1": [
              {
                "breadcrumbs": "https://www.dominos.com/",
                "title": "Domino’s® Pizza - Domino’s® Pizza Online - Online Ordering",
                "url": "https://www.dominos.com/",
                "domain": "dominos.com",
                "subdomain": "www.dominos.com",
                "text": "Order Your Next Pizza Online & Track Its Delivery With The Domino's Tracker®. Choose Any 2 Or More: Only $5.99 Each: Pizza, Pasta, Dips & Twists & More. Delivery or Carryout. Find A Location Near You. Earn Rewards. Track Your Order. Types: Hand Tossed, Thin Crust.",
                "position": 1
              }
            ],
            "2": [],
            "3": []
          },
          "results": 1390000000,
          "right_spell": "",
          "types": [
            "map",
            "local_pack",
            "also_asks",
            "ads_top"
          ],
          "top_features_content": [
            {
              "LocalPack": {
                "LocalPackSnippet": {
                  "localpack": [
                    {
                      "title": "Pizza Hut",
                      "ads": false,
                      "thumbnail": true,
                      "extensions": [
                        "Pizza",
                        "Ballinger, TX"
                      ],
                      "rating": "3.8",
                      "reviews": "128",
                      "pricing": "$",
                      "wrapped": null,
                      "options": [
                        "Takeout",
                        "No dine-in",
                        "No delivery"
                      ],
                      "position": 1
                    },
                    {
                      "title": "Domino's Pizza",
                      "ads": false,
                      "thumbnail": true,
                      "extensions": [
                        "Pizza",
                        "Sweetwater, TX"
                      ],
                      "rating": "4.1",
                      "reviews": "201",
                      "pricing": "$",
                      "wrapped": null,
                      "options": [
                        "Drive-through",
                        "No-contact delivery"
                      ],
                      "position": 2
                    },
                    {
                      "title": "Pizza Hut",
                      "ads": false,
                      "thumbnail": true,
                      "extensions": [
                        "Pizza",
                        "Abilene, TX"
                      ],
                      "rating": "3.6",
                      "reviews": "288",
                      "pricing": "$",
                      "wrapped": null,
                      "options": [
                        "Drive-through",
                        "No-contact delivery",
                        "No dine-in"
                      ],
                      "position": 3
                    }
                  ]
                }
              }
            },
            {
              "PeopleAlsoAsk": {
                "PeopleAlsoAskBlock": {
                  "people_also_ask_questions": [
                    "Is pizza healthy to eat?",
                    "What is the best pizza of all time?",
                    "How is pizza made?",
                    "Why does pizza taste good?"
                  ]
                }
              }
            }
          ]
        },
        "target_fields": "[]"
      }
    ]
  }
}

Поділіться статтею з вашими друзями

Ви впевнені?

Знайомство з сервісом

Serpstat економить час, як і ми готові заощадити ваш, на знайомстві з ключовими можливостями сервісу.

Наш фахівець зв'яжеться з вами і за підсумком запропонує відповідний варіант, який може включати персональну демонстрацію, пробний період, навчальні статті та записи вебінарів, консультацію фахівця, а також комфортні умови для старту використання Serpstat.

Ім’я

Введіть адресу електронної пошти

Телефон

Будемо раді вашому коментарю

Дякуємо, ми зберегли ваші нові налаштування розсилок.

Відкрити чат технічної підтримки