Деякі функції обмежені.
Вхід Реєстрація

Ми використовуємо файли cookie для забезпечення працездатності сервісу, поліпшення навігації і маркетингових активностей Serpstat. Натискаючи "Прийняти та продовжити", ви погоджуєтеся з нашою Політики конфіденційності

Сумарний звіт (getSummary)

Метод getSummary повертає загальну інформацію щодо профілю посилань: кількість вхідних посилань, IP-адрес і підмереж, що посилаються, кількість доменів і піддоменів, що посилаються, показник авторитетності домену і типи посилань. За набором даних аналогічний до звіту «Сумарний звіт», за вийнятком графіків та діаграм.

Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API

Параметри запиту
Параметр Опис
id обов'язково Ідентифікатор запиту: відповідь буде містити цей же ідентифікатор. Допускається введення будь-якого числового (number) або текстового (string) значення.
method обов'язково Назва методу API: SerpstatBacklinksProcedure.getSummary
params обов'язково Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри та масиви [...]
query обов'язково Домен аналізованого сайту. Вказуємо домен без http / https і "/".
searchType oбов'язково

Режим пошуку для аналізу:
* domain - тільки домен (site.com)
* domain_with_subdomains - домен з піддоменами (subdomain.site.com)

Параметри відповіді
Параметр Опис
id Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті
result Містить в собі відповідь
data Об'єкт з даними
referringDomains Кількість доменів, що посилаються
referringSubDomains
Кількість піддоменів, що посилаються
referringLinks
Кількість вхідних посилань
totalIndexed Кількість проіндексованих сторінок в Google
externalDomains
Кількість вихідних доменів
noFollowLinks
Кількість nofollow-посилань
doFollowLinks
Кількість follow-посилань
referringIps
Кількість IP-адрес, що посилаються
referringSubnets
Кількість підмереж, що посилаються
outlinksTotal
Кількість вихідних посилань
outlinksUnique
Кількість унікальних вихідних посилань
typeText
Кількість текстових посилань 
typeImg
Кількість посилань-зображень
typeRedirect
Кількість редиректів, що посилаються
typeAlt
Кількість посилань із заповненим атрибутом alt
referringDomainsDynamics
Динаміка доменів, що посилаються
referringSubDomainsDynamics
Днаміка піддоменів, що посилаються
referringLinksDynamics
Днаміка вхідних посилань
totalIndexedDynamics
Днаміка проіндексованих сторінок в Google
externalDomainsDynamics
Днаміка вихідних доменів
noFollowLinksDynamics
Динаміка зворотніх nofollow-посилань
doFollowLinksDynamics
Динаміка зворотніх follow-посилань
referringIpsDynamics
Динаміка IP-адрес, що посилаються
referringSubnetsDynamics
Динаміка підмереж, що посилаються
typeTextDynamics Динаміка текстових посилань 
typeImgDynamics Динаміка посилань-зображень
typeRedirectDynamics Динаміка редиректів, що посилаються
typeAltDynamics Динаміка посилань із заповненим атрибутом alt
threats Кількість шкідливих сайтів, що посилаються
threatsDynamics
Динаміка шкідливих сайтів, що посилаються
mainPageLinks Кількість головних сторінок, що посилаються
mainPageLinksDynamics Днаміка головних сторінок, що посилаються
domainRank Показник якості зворотніх сторінок - Serpstat Domain Rank (SDR)
summary_info Містить в собі загальні статистичні дані
left_lines Кількість доступних рядків API для запитів
page Номер сторінки відповіді
count Кількість результатів у відповіді (не використовується у даній процедурі)
total Загальна кількість результатів (не використовується в даній процедурі)
sort Колонка для сортування (не використовується в даній процедурі)
order Напрямок сортування (не використовується в даній процедурі)

За 1 запит знімається 5 лімітiв API.

Example
Request data:
{
 "id": "any_num_or_string",
 "method": "SerpstatBacklinksProcedure.getSummary",
 "params": {
   "query" : "domain"
 }
}
Response data:
{
  "id": "1",
  "result": {
    "data": {
      "referringDomains": 4545,
      "referringSubDomains": 975,
      "referringLinks": 45333,
      "totalIndexed": 914,
      "externalDomains": 22,
      "noFollowLinks": 17035,
      "doFollowLinks": 80136,
      "referringIps": 3869,
      "referringSubnets": 2261,
      "trustRank": 0,
      "citationRank": 0,
      "domainZoneEdu": 0,
      "domainZoneGov": 0,
      "outlinksTotal": 19760,
      "outlinksUnique": 1284,
      "facebookLinks": 0,
      "pinterestLinks": 0,
      "linkedinLinks": 0,
      "vkLinks": 0,
      "typeText": 84775,
      "typeImg": 11498,
      "typeRedirect": 898,
      "typeAlt": 0,
      "referringDomainsDynamics": 19,
      "referringSubDomainsDynamics": 10,
      "referringLinksDynamics": 142,
      "totalIndexedDynamics": 31,
      "externalDomainsDynamics": 1,
      "noFollowLinksDynamics": 30,
      "doFollowLinksDynamics": 488,
      "referringIpsDynamics": 14,
      "referringSubnetsDynamics": 8,
      "trustRankDynamics": 0,
      "citationRankDynamics": 0,
      "domainZoneEduDynamics": 0,
      "domainZoneGovDynamics": 0,
      "outlinksTotalDynamics": 2224,
      "outlinksUniqueDynamics": 5,
      "facebookLinksDynamics": null,
      "pinterestLinksDynamics": null,
      "linkedinLinksDynamics": null,
      "vkLinksDynamics": null,
      "typeTextDynamics": 513,
      "typeImgDynamics": 3,
      "typeRedirectDynamics": 2,
      "typeAltDynamics": 0,
      "threats": 5,
      "threatsDynamics": 0,
      "mainPageLinks": 3848,
      "mainPageLinksDynamics": 10,
      "domainRank": 57.826405000000001
    },
    "summary_info": {
      "left_lines": 9988762,
      "page": 1,
      "count": null,
      "total": null,
      "sort": null,
      "order": null
    }
  }
}