Switch to english interface?

Вхiднi втрачені посилання

Метод getLostBacklinks повертає список втрачених посилань на аналізований сайт. За набором даних аналогічний до звіту «Втрачені посилання»

Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API

Параметри запиту
Параметр Опис За замовчувчанням
id обов'язково Ідентифікатор запиту: відповідь містить цей же ідентифікатор. Введення числового (number) або текстового (string) значення.
method обов'язково Назва методу API: SerpstatBacklinksProcedure.getLostBacklinks
params обов'язково Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри і масиви [...]
query обов'язково Домен аналізованого сайту. Вказуємо домен без http / https і "/".
searchType обов'язково Режим пошуку:
* domain - тільки домен (site.com)
* domain_with_subdomains - домен з піддоменами (subdomain.site.com)
* URL - конкретна сторінка (site.com/path/)
part_url - URL починається з (site.com/path/*)
page опціонально Номер сторінки (числове значення) 1
size опціонально Кількість результатів (числове значення) 100
sort опціонально Сортування даних:
* url_from - сторінки, що посилаються
* anchor - анкор вхідного посилання
* link_nofollow - атрибути посилання
* links_external - кількість вихідних посилань, що посилається
* link_type - тип вхідного посилання
* url_to - цільова сторінка
check - дата першого виявлення
check
order опціонально Напрямок сортування:
* asc - за зростанням
* desc - по спаданню
desc
complexFilter опціонально Фільтрація даних, вводиться у вигляді масивів [...] з наступними параметрами:
1) field - тип фільтру; доступні фільтри:

* url_from - сторінки, що посилаються
* anchor - анкор вхідного посилання
* link_nofollow - атрибути посилання. Можливі значення: follow, nofollow, ugc, sponsored
* links_external - кількість вихідних посилань, що посилається
* link_type - тип вхідного посилання. Можливі значення: text, redirect, iframe, form, canonical, rss, alternate, image
* url_to - цільова сторінка
check - дата першого виявлення. Формат значення: ДД.ММ.РРРР (01.01.2001)

2) compareType - умова фільтру:
* gt - більше, ніж (числове значення)
* lt - менше, ніж (числове значення)
* gte - більше або дорівнює (числове значення)
* lte - менше або дорівнює (числове значення)
* eq - точна відповідність (числове та текстове значення)
* neq - НЕ відповідає (числове та текстове значення)
* between - між (числове значення)
* contains - містить (текстове значення)
* notContains - не містить (текстове значення)
* startsWith - починається на (текстове значення)
* endsWith - закінчується на (текстове значення)

3) value - значення для фільтрації

Швидкі фільтри:
additional_filters - на даний момент доступні наступні:
* no_subdomains - не враховує посилання з піддоменів аналізованого домену
* last_week - дані за останній тиждень
* only_main_page - показує тільки посилання з головної сторінки

Перші квадратні дужки перераховують умови "АБО". Другі всередині перших - умови "І".
linkPerDomain опціонально Режим отримання даних:
* 0 - одне посилання зі сторінки
* 1 - одне посилання з домену
1

Параметри відповіді
Параметр Опис
id Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті
result Містить в собі відповідь
data Масив з даними
url_from Сторінка, на якій знайдено посилання
url_to Сторінка, до якої веде посилання
nofollow Атрибути посилання. Якщо кілька - перераховані через кому. Варіанти: follow, nofollow, ugc, sponsored
link_type Тип посилання (варіанти: href, image, redirect, frame, rss, alternate, form, canonical)
links_ext Кількість вихідних посилань зі сторінки, що посилається
link_text Анкор посиланння (anchor)
first_seen Дата першого виявлення посилання
last_visited Дата останньої перевірки
date_del Дата, коли бот Serpstat перестав бачити посилання
domain_rank Рейтинг домену, що посілається - Serpstat Domain Rank
summary_info Об'єкт з даними відповіді
left_lines Ліміт рядків для тарифного плану, що залишився
page Номер сторінки
count Кількість результатів в даній відповіді
total Кількість результатів за запитом (всього)
sort За якими даними відбувається сортування
order Дані відсортовані:
* asc - за зростанням
* desc - за спаданням

Ліміти API знімаються таким чином: по 1 ліміту за 1 рядок результату у відповіді. Частина відповіді API, за яку знімається 1 ліміт:

{
   "url_from": "https://zerotoscale.com/episode-150-content-creation-process-checklist-vacation-recap/",
   "url_to": "https://serpstat.com/",
   "nofollow": "follow",
   "link_type": "href",
   "links_ext": 12,
   "link_text": "SerpStat",
   "first_seen": "2019-09-05 05:51:46",
   "last_visited": "2019-12-11 18:41:42",
   "date_del": "2019-12-11 18:41:42"
}

Example
Request data:
{
 "id": 1,
 "method": "SerpstatBacklinksProcedure.getLostBacklinks",
 "params": {
   "query": "serpstat.com",
   "searchType": "domain",
   "sort": "url_from",
   "order": "desc",
   "page": 1,
   "size": 2,
   "linkPerDomain": 1,
   "complexFilter": [
      [
        {
          "field": "url_from",
          "compareType": "notContains",
          "value": [
            "7654765"
          ]
        },
        {
          "field": "link_nofollow",
          "compareType": "contains",
          "value": [
            "follow",
            "nofollow",
            "ugc",
            "sponsored"
          ]
        },
        {
          "field": "anchor",
          "compareType": "notContains",
          "value": [
            "лопспрол"
          ]
        },
        {
          "field": "check",
          "compareType": "lte",
          "value": [
            "1.1.2030"
          ]
        },
        {
          "field": "links_external",
          "compareType": "between",
          "value": [
            "1",
            "500"
          ]
        }
      ],
      [
        {
          "field": "links_external",
          "compareType": "lte",
          "value": [
            "800"
          ]
        },
        {
          "additional_filters": "no_subdomains"
        },
         {
          "additional_filters": "only_main_page"
        },
         {
          "additional_filters": "last_week"
        }
      ]
    ]
 }
}
Response data:
{
  "id": "1",
  "result": {
    "data": [
      {
        "url_from": "https://kinghead.wordpress.com",
        "url_to": "http://serpstat.com/",
        "nofollow": "follow",
        "link_type": "href",
        "links_ext": 13,
        "link_text": "Serpstat",
        "first_seen": "2020-11-11",
        "last_visited": "2021-09-16 09:36:15",
        "date_del": "2021-09-16 09:36:15",
        "domain_rank": 8
      }
    ],
    "summary_info": {
      "left_lines": 999803,
      "page": 1,
      "count": 1,
      "total": 1,
      "sort": "url_from",
      "order": "DESC"
    }
  }
}

Поділіться статтею з вашими друзями

Ви впевнені?

Знайомство з сервісом

Serpstat економить час, як і ми готові заощадити ваш, на знайомстві з ключовими можливостями сервісу.

Наш фахівець зв'яжеться з вами і за підсумком запропонує відповідний варіант, який може включати персональну демонстрацію, пробний період, навчальні статті та записи вебінарів, консультацію фахівця, а також комфортні умови для старту використання Serpstat.

Ім’я

Введіть адресу електронної пошти

Телефон

Будемо раді вашому коментарю

Дякуємо, ми зберегли ваші нові налаштування розсилок.

Відкрити чат технічної підтримки