Switch to english interface?

Вихiднi втрачені посилання

Метод getLostOutlinks повертає список втрачених вихiдних посилань з аналізованного сайту. За набором даних аналогічний до звіту «Втрачені вихiднi посилання»

Загальні параметри запиту та інструкція щодо використання Serpstat API

Параметри запиту
Параметр Опис За замовчувчанням
id обов'язково Ідентифікатор запиту: відповідь містить цей же ідентифікатор. Введення числового (number) або текстового (string) значення.
method обов'язково Назва методу API: SerpstatBacklinksProcedure.getLostOutlinks
params обов'язково Об'єкт з параметрами {...}, в ньому перераховуються всі нижченаведені параметри і масиви [...]
query обов'язково Домен аналізованого сайту. Вказуємо домен без http / https і "/".
searchType опціонально Режим пошуку:
* domain - тільки домен (site.com)
* domain_with_subdomains - домен з піддоменами (subdomain.site.com)
* URL - тільки URL (site.com/path/)
part_url - URL починається з (site.com/path/*)
page опціонально Номер сторінки (числове значення) 1
size опціонально Кількість результатів (числове значення) 100
sort опціонально Сортування даних:
* url_from - сторінки, що посилаються
* anchor - анкор вхідного посилання
* link_nofollow - атрибути посилання
* links_external - кількість вихідних посилань, що посилається зi сторiнки
* link_type - тип вихідного посилання
* url_to - цільова сторінка
* lastupdate - дата першого виявлення
lastupdate
order опціонально Напрямок сортування:
* asc - за зростанням
* desc - за спаданням
desc
complexFilter опціонально Фільтрація даних, вводиться у вигляді масивів [...].
* field - тип фільтрe 
Доступні фільтри:

* url_from - сторінки, що посилаються
* anchor - анкор вхідного посилання
* link_nofollow - атрибути посилання. Можливі значення: follow, nofollow, ugc, sponsored
* links_external - кількість вихідних посилань, що посилається
* link_type - тип вхідного посилання. Можливі значення: text, redirect, iframe, form, canonical, rss, alternate, image
* url_to - цільова сторінка
* lastupdate - дата першого виявлення. Формат значення: ДД.ММ.РРРР (01.01.2001)

* compareType - умова фільтру:
* gt - більше, ніж (числове значення)
* lt - менше, ніж (числове значення)
* gte - більше або дорівнює (числове значення)
* lte - менше або дорівнює (числове значення)
* eq - точна відповідність (числове та текстове значення)
* neq - НЕ відповідає (числове та текстове значення)
* between - між (числове значення)
* contains - містить (текстове значення)
* notContains - не містить (текстове значення)
* startsWith - починається на (текстове значення)
* endsWith - закінчується на (текстове значення)

* value - значення для фільтрації

Перші квадратні дужки перераховують умови "АБО". Другі всередині перших - умови "І".

Параметри відповіді
Параметр Опис
id Ідентифікатор відповіді: відповідає id в запиті
result Містить в собі відповідь
data Масив з даними відповіді
url_from Сторінка, на якій знайдено посилання (сторінка, яка посилається)
url_to Сторінка, до якої веде посилання (цільова сторінка)
nofollow Атрибути посилання. Якщо кілька — перераховані через кому. Варіанти: follow, nofollow, ugc, sponsored
link_type Тип посилання (варіанти: href, image, redirect, frame, rss, alternate, form, canonical)
links_ext Кількість вихідних посилань зі сторінки, що посилається
link_text Анкор посиланння (anchor)
first_seen Дата першого виявлення посилання
last_visited Дата останньої перевірки
date_del Дата, коли бот Serpstat перестав бачити посилання
domain_rank Рейтинг посилається домену - Serpstat Domain Rank
summary_info Об'єкт з даними відповіді
left_lines Ліміт рядків для тарифного плану, що залишився
page Номер сторінки
count Кількість результатів в даній відповіді
total Кількість результатів за запитом (всього)
sort За якими даними відбувається сортування
order Дані відсортовані:
* asc - за зростанням
* desc - за спаданням

Ліміти API знімаються таким чином: по 1 ліміту за 1 рядок результату у відповіді. Частина відповіді API, за яку знімається 1 ліміт:

{
   "url_from": "https://zerotoscale.com/episode-150-content-creation-process-checklist-vacation-recap/",
   "url_to": "https://serpstat.com/",
   "nofollow": "follow",
   "link_type": "href",
   "links_ext": 12,
   "link_text": "SerpStat",
   "first_seen": "2019-09-05 05:51:46",
   "last_visited": "2019-12-11 18:41:42",
   "date_del": "2019-12-11 18:41:42"
}

Example
Request data:
{
 "id": 1,
 "method": "SerpstatBacklinksProcedure.getLostOutlinks",
 "params": {
   "query": "serpstat.com",
   "searchType": "domain",
   "sort": "url_from",
   "order": "desc",
   "page": 1,
   "size": 2,
   "linkPerDomain": 1,
   "complexFilter": [
      [
        {
          "field": "url_from",
          "compareType": "notContains",
          "value": [
            "7654765"
          ]
        },
        {
          "field": "link_nofollow",
          "compareType": "contains",
          "value": [
            "follow",
            "nofollow",
            "ugc",
            "sponsored"
          ]
        },
        {
          "field": "anchor",
          "compareType": "notContains",
          "value": [
            "лопспрол"
          ]
        },
        {
          "field": "lastupdate",
          "compareType": "lte",
          "value": [
            "1.1.2030"
          ]
        },
        {
          "field": "links_external",
          "compareType": "between",
          "value": [
            "1",
            "500"
          ]
        }
      ],
      [
        {
          "field": "links_external",
          "compareType": "lte",
          "value": [
            "800"
          ]
        }
      ]
    ]
 }
}
Response data:
{
  "id": "1",
  "result": {
    "data": [
      {
        "url_from": "https://serpstat.com/use-cases/?category=seo",
        "url_to": "http://netpeak.net/",
        "nofollow": "follow",
        "link_type": "href",
        "links_ext": 10,
        "link_text": "Netpeak",
        "first_seen": "2020-11-27",
        "last_visited": "2021-03-13 22:18:02",
        "date_del": "2021-03-13 22:18:02"
      },
      {
        "url_from": "https://serpstat.com/use-cases/?category=ppc",
        "url_to": "http://netpeak.net/",
        "nofollow": "follow",
        "link_type": "href",
        "links_ext": 10,
        "link_text": "Netpeak",
        "first_seen": "2020-11-27",
        "last_visited": "2021-03-13 22:17:49",
        "date_del": "2021-03-13 22:17:49"
      }
    ],
    "summary_info": {
      "left_lines": 999990,
      "page": 1,
      "count": 2,
      "total": 3437,
      "sort": "url_from",
      "order": "DESC"
    }
  }
}

Поділіться статтею з вашими друзями

Ви впевнені?

Знайомство з сервісом

Serpstat економить час, як і ми готові заощадити ваш, на знайомстві з ключовими можливостями сервісу.

Наш фахівець зв'яжеться з вами і за підсумком запропонує відповідний варіант, який може включати персональну демонстрацію, пробний період, навчальні статті та записи вебінарів, консультацію фахівця, а також комфортні умови для старту використання Serpstat.

Ім’я

Введіть адресу електронної пошти

Телефон

Будемо раді вашому коментарю

Дякуємо, ми зберегли ваші нові налаштування розсилок.

Відкрити чат технічної підтримки