Switch to english interface?
Партнерська угода


1. Сторони цієї Угоди

1.1. Партнерська Угода укладається між Компанією Netpeak Ltd, юридична особа, зареєстрована за адресою: 41 Devonshire Street, Ground Floor, London, United Kingdom, W1G 7AJ, і діє від імені і в інтересах сервісу Serpstat, і фізичною особою або юридичною особою (крім осіб без громадянства та фізичних осіб, які не досягли 18 років) (далі по тексту «Партнер»), разом іменовані «Сторони», а окремо - «Сторона», уклали даний Угоди (далі по тексту - «Угоди») про наступне.
1.2. Угода набуває чинності з моменту його прочитання Сторонами, також з моменту підписання або з моменту натискання кнопки «Згоден» / "Accept"
ОБОВ'ЯЗКОВОЮ УМОВОЮ Є ВАШЕ ПРИЙНЯТТЯ І ЗГОДУ З ЦИМИ УМОВАМИ. БЕРУЧИ УЧАСТЬ У ПАРТНЕРСЬКІЙ ПРОГРАМІ КОМПАНІЇ. ВИ (СТОРОНА) ПОКАЗУЄ СВОЄ ПРИЙНЯТТЯ І ЗГОДУ З УСІМА УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ. ЯКЩО ЦЯ УГОДА НЕ Є ЦІЛКОМ ПРИЙНЯТНОЮ ДЛЯ ВАС (СТОРОНА), ВИ (СТОРОНА) ПОВИННІ НЕГАЙНО ПРИПИНИТИ КОРИСТУВАННЯ ЦІЄЮ ПАРТНЕРСЬКОЮ ПРОГРАМОЮ.
  2. Терминологія

  2.1. Клієнт - юридична або фізична особа, яка, на підставі певних угод з Компанією справило покупку продукту або послуг.
  2.2. Партнер - фізична або юридична особа, зареєстрована на сервісі Serpstat.com і використовує реферальную посилання, які мають права і обов'язки, згідно цього Договору та інших угод між ним і Компанією.
  2.3. Партнерська програма - це сукупність програмних і маркетингових компонентів, за допомогою, якої виробляється фіксація реалізованого товару чи послуги та подальша виплата винагород партнеру.
  3. Загальні положення

  3.1. За цією Угодою Партнер від свого імені, за свій рахунок, але в інтересах Компанії вчиняє дії, спрямовані на пошук і залучення Клієнтів для подальшого надання Компанією послуг, а Компанія зобов'язується сплатити Партнеру винагороду в розмірі та в порядку, передбаченому цією Угодою.
  3.2. Партнер не є власником і/або постачальником послуг, а виконує лише посередницьку функцію агента між Компанією, постачальником послуг, і Клієнтами.
  3.3. Ця Угода ні за яких умов не є спільне підприємство і / або взаємини між роботодавцем і працівником. Партнер може здійснювати діяльність і представляти себе у відносинах з третіми особами тільки як партнер Компанії і ні в якому іншому статусі.
  3.4. Участь Партнера в партнерській програмі безкоштовно.
  3.5. Компанія постійно розвиває і вдосконалює послуги своєї партнерської програми. У зв'язку з цим Компанія залишає за собою право повністю або частково зупиняти одну з послуг, якщо цього вимагає проведення профілактичних робіт, поліпшення функцій послуги або зміна наданої послуги.
  4. Права та обов'язки сторін

  4.1. Обов'язки Партнера:
  4.1.1.Партнер зобов'язується забезпечити відповідність здійснюваної діяльності законодавству країни свого проживання.
  4.1.2. У разі пред'явлення третіх осіб претензій до Компанії, пов'язаних з діяльністю Партнера, Партнер зобов'язується самостійно врегулювати всі претензії таких осіб.
  4.1.3. Партнер зобов'язується суворо зберігати свої дані (логін і пароль) для доступу в свій особистий кабінет і створити необхідні умови для захисту цієї інформації.
  4.1.4. У разі виявлення ситуацій або осіб, які порушують законні права Компанії або ведуть діяльність з метою нашкодити інтересам Компанії, повідомляти Компанію і надавати можливу співпрацю для захисту Компанії.
  4.1.5. Залученим Клієнтом Партнера не може бути сам Партнер, а також його близькі родичі. Компанія має право не виплачувати Партнеру суму належного йому винагороди, при порушенні даного пункту.
  4.1.6. Партнер зобов'язується не вживати ніяких дій, що впливають на роботу партнерської програми. Під такими діями розуміються спроби технічно впливати на працездатність серверів компанії Serpstat.com спроби зламати механізми захисту, використовувати віруси, трояни, інші шкідливі програми для будь-яких своїх цілей. Використовувати brut force атаки, DoS (DdoS) атаки, спам, використання посилань і будь-яких інших процесів.
  4.1.7. Партнер зобов'язаний діяти сумлінно і виключно в інтересах Компанії, і ні за яких умов не порушувати зобов'язання, покладені на нього цією Угодою.

  4.2. Партнер має право:
  4.2.1.Здійснювати пошук Клієнтів, які відповідають вимогам Компанії, виявляти зацікавленість Клієнтів в послугах Компанії, інформувати про отримані дані Компанію.
  4.2.2. Інформувати потенційних Клієнтів про сферу діяльності та послуги Компанії;
  4.2.3.Знайомити Клієнтів з офіційним веб-сайтом Компанії шляхом надання своєї реферального посилання.
  4.2.4. Сприяти підвищенню рівня довіри потенційних Клієнтів та інших осіб до Компанії та її послуг.
  4.2.5. Отримувати винагороди від Компанії відповідно до умов цієї Угоди. Валютою виплати партнерських нарахувань є американський долар (USD)
  .4.2.6. Партнер має інші права, передбачені положеннями цієї Угоди та чинного законодавства країни реєстрації Компанії.4.2.7. Партнер має право мати тільки один обліковий запис. Обліковий запис створюється одна на одну фізичну особу або одна на одну юридичну особу. Якщо фізична особа, виконує службові обов'язки в штаті або для юридичної особи, яке має обліковий запис в партнерській програмі, то йому забороняється цією Угодою створювати особистий обліковий запис фізичної особи для виконання своїх службових обов'язків для даної юридичної особи.

  4.3. Партнеру заборонено:
  4.3.1.Здійснювати діяльність, яка суперечить законодавству країни Вашого проживання, а також законодавства України.
  4.3.2. Використання реферального посилання в платній рекламі або рекламі за будь-які інші види винагород.
  4.3.3. Використовувати "самореферальство" - оплачувати свій аккаунт з власної реферального посиланням, або створювати кілька акаунтів, аффіліруя другорядний (і) акаунт (и) з основним, з головною метою - отримати компенсацію витрат. У тому числі здійснювати оплати за реферальним посиланням з однієї IP адреси (під "однією IP адресою" розуміється ситуація, при якій два або більше користувачів коли-небудь використовували Serpstat з однієї і тієї ж IP адреси). В такому випадку, бонуси нараховані не будуть.
  4.3.4. Поширювати партнерське посилання шляхом СПАМА (включаючи проведення спам-розсилок, публікацій спаму на форумах і спільнотах і т.п.).
  4.3.5. Розміщувати реферальне посилання на купонних сайтах-агрегаторах та/ або будь-яких інших сервісах, основною діяльністю яких є розповсюдження знижок, купонів, промокодом і т.п 4.3.6. Використовувати і вказувати неактуальну, необ'єктивну і неправдиву інформацію, посилаючись або згадуючи сервіс Serpstat. Це включає в себе і достовірні дані про актуальні маркетингових пропозиціях (акціях). Вказівка недостовірних або неактуальних даних може бути підставою для припинення співпраці з Партнером.
  4.3.7. Вчиняти дії, здатні нашкодити існуючому іміджу сервісу Serpstat, знизити рівень довіри до послуг сервісу Serpstat, або ввести потенційних Клієнтів в оману щодо діяльності Компанії.
  4.3.8. Вчиняти дії, здатні спричинити виникнення у Компанії будь-яких зобов'язань перед третіми особами, які не є Клієнтами Компанії.
  4.3.9.Партнер не має право розміщувати рекламу на сайтах, які містять інформацію, що порушує права людини, пропагують насильство, расову дискримінацію, наркотики, работоргівлю, містять матеріали порнографічного характеру.

  4.4. Компанія зобов'язана:
  4.4.1. Своєчасно виплачувати Партнеру винагороду, передбачену умовами цієї Угоди.
  4.4.2. Надавати Партнеру інструкції та рекомендації по виконанню обов'язків, які є предметом цієї Угоди.
  4.4.3. Виконувати інші обов'язки, передбачені цією Угодою.

  4.5. Компанія має право:
  4.5.1. Здійснювати контроль над діяльністю Партнера в частині виконання його партнерських функцій, передбачених цією Угодою.
  4.5.2. Компанія має право розірвати договір в односторонньому порядку в разі порушення або невиконання Партнером умов цієї Угоди, а також у випадках:
  • Застосування способу реклами, які роблять можливим реєстрацію сплаченого дії, але примушують відвідувача до виконання цих дій шляхом обману, шантажу чи будь-яких інших дій, що порушують свободу вибору;
  • Дій Партнера, що негативно позначилися на діловому іміджі і репутації Компанії;
  4.5.3. У випадках порушення Партнером умов цієї Угоди заблокувати рахунок Партнера з усім заробленими винагородою
  4.5.4. Компанія має інші права, передбачені положеннями цього Договору та чинного законодавства.

  5. Визначення доходів і взаєморозрахунків сторін

  5.1. За виконання доручень за цією Угодою Компанія виплачує Партнеру винагороду, розмір якої встановлено в цій Угоді.
  5.2. Партнер отримує від Компанії винагороду, яке безпосередньо залежить від успіху проведених ним дій і рекламних кампаній
  5.3. Крім належної йому обумовленої винагороди Партнер не має права на відшкодування йому витрат, понесених за використання сторонніх служб, програм або послуг, навіть якщо ці витрати були пов'язані з його рекламною діяльністю в рамках партнерської програми.
  5.4. Право на отримання винагороди здійснюється тільки при виконанні всіх в комплексі, нижчеперелічених умов:
  • В результаті рекламної діяльності Партнера була укладена успішна операція між Компанією та наведеними до неї Клієнтом;
  • Угода була доведена до повного фінансового розрахунку з Компанією і підтверджена програмним забезпеченням партнерською програмою;
  • Партнер не порушив умов цієї Угоди
  5.5. Виплата винагороди здійснюється на заздалегідь зазначені реквізити Партнера шляхом перерахування суми на електронний гаманець PayPal або WebMoney (WMZ) Партнера у встановлений справжнім Угод терміни після затвердження Компанією розрахунку винагороди.
  5.6. Виплати за реферальним посиланням Партнера відбуваються протягом усього часу активності залученого Клієнта. Кожна оплата протягом всього часу користування наведеними Клієнтом послуг сервісу Serpstat буде приносити Партнеру винагороду в відповідному розмірі.
  5.7. Розрахунок і виплата винагороди повинні здійснюватися не частіше, ніж кожні 15 днів.
  5.8. Якщо Партёр не виводить зароблені по реферального посиланням бонуси на свій рахунок, то він має право розплатитися даними бонусами за Тарифний План Serpstat. При цьому сума бонусів буде збільшена на 50%
  5.9. Платіж вважається виробленим, а зобов'язання Компанії по виплаті винагороди Партнера виконаними з моменту списання грошових коштів (суми винагороди) з розрахункового рахунку Компанії.
  5.10. На суму винагороди на рахунку Партнера в партнерській програмі не нараховуються відсотки, незалежно від терміну виплати.
  5.11. Розрахунок проводиться тільки в доларах США. Обмін валют всередині системи неможливий


  6. Розмір партнерської винагороди

  6.1. Компанія виплачує винагороду Партнеру в розмірі:

  • 10% з 1 (першої) по 5 (п'яту) оплату включно;
  • 20% з 6 (шостої) по 20 (двадцяту) оплату включно;
  • 30% з 21 (двадцять першої) оплати і більше.
  6.2. Якщо протягом 365 днів у користувача не було перших оплат за реферальним посиланням, його процентна ставка знижується на одну щабель. У випадку, якщо процентна ставка мінімальна і перших оплат не було 365 днів, ставка знижується до 0. При цьому, одразу після з'явлення першої оплати, ставка повертається на вихідний рівень.

  7. Конфіденційність

  7.1. Правила конфіденційності партнерської програми Serpstat не суперечать і повністю відповідають Політиці конфіденційності Serpstat..


  8. Відальність і обмеження відповідальності


  8.1. Компанія не несе відповідальності за шкоду або перешкоди, викликані вмістом веб-сторінок третіх осіб, помилками в програмному забезпеченні або технічних засобів учасників партнерської програми, а також за шкоду, спричинену недостатньою доступністю або обмеженою функціональністю мережі інтернет.
  8.2. Компанія в іншому несе відповідальність за:
  8.3. Умисні дії або грубу недбалість його законних представників, або керівних співробітників;
  8.4.При порушенні істотних зобов'язань Угоди, які роблять можливим здійснення виконання цієї Угоди і на виконання яких інша сторона постійно довірливо покладається.
  8.5. Матеріальна відповідальність обмежується відшкодуванням реального збитку, який буде визначений учасниками або за рішенням суду.


  9. Термін дії цієї угоди


  9.2. Ця Угода укладається на невизначений термін. Партнер може розірвати Угоди видаливши обліковий запис, написавши листа в службу підтримки.
  9.3. Якщо у Партнера є на рахунку в особистому кабінеті сума невиплаченої винагороди, то вона буде виплачена на поставлене ним раніше в особистому кабінеті рахунок в наступний термін формування виплат.
  9.4. Всі вчинені до моменту розірвання Угоди, угоди будуть оброблені в звичайному порядку.


  10. Заключні положення

  10.1. Компанія залишає за собою право змінювати менш важливі положення цієї Угоди без обґрунтування і в будь-який час, якщо ці зміни не зачіпають основні положення цієї Угоди. Повідомлення про зміни розсилаються по електронній пошті мінімум за 5 (п'ять) днів до вступу в силу.
  10.2. Якщо Партнер не заперечує в письмовій формі проти змін протягом 5 (п'ять) днів з моменту їх отримання на свою електронну адресу, зміни для нього вступають в силу.
  10.3. Якщо Партнер заперечує проти змін, тоді даний договір вважається розірваним.
  10.4. У разі якщо не вдається вирішити виниклі між Сторонами суперечки і / або розбіжності шляхом переговорів, то такі спори вирішуються в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України.
  10.5. Якщо окремі положення цієї Угоди повністю або частково втрачають силу, дійсність інших положень залишається в силі. Що стало недійсним положення вважається заміненим іншим, найбільш близьким за змістом і призначенням. Це ж діє і для можливих втрачених положень цієї Угоди.
  10.6. Цю Угоду може бути розірвано з ініціативи Компанії в односторонньому порядку, в разі порушення Партнером зобов'язань, зазначених в цій Угоді. Угода вважається розірваною за обставин, зазначених у цьому пункті, після закінчення 24 годин з моменту направлення електронного листа з повідомленням про розірвання на електронну адресу Партнера, факт отримання та прочитання повідомлення про розірвання Угоди Партнером в цьому випадку не має значення.

  Відкрити чат технічної підтримки

  Знайомство з сервісом

  Serpstat економить час, як і ми готові заощадити ваш, на знайомстві з ключовими можливостями сервісу.

  Наш фахівець зв'яжеться з вами і за підсумком запропонує відповідний варіант, який може включати персональну демонстрацію, пробний період, навчальні статті та записи вебінарів, консультацію фахівця, а також комфортні умови для старту використання Serpstat.

  Ім’я

  Введіть адресу електронної пошти

  Телефон

  Будемо раді вашому коментарю

  Дякуємо, ми зберегли ваші нові налаштування розсилок.

  mail pocket flipboard Messenger telegramm